Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Oglasna ploča

 • Hrvatski telekom d.d. – Javni poziv za uvid u spis predmeta (građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava u Voćinu) (preuzmi)
 • HEP Operator distribucijskog sustava – Javni poziv za uvid u spis predmeta (građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije u dijelu naselja Dugo Selo Lukačko) (preuzmi)
 • Hrvatske vode – Javni poziv za uvid u spis predmeta (zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka – uređenje potoka Stublovac i Potočani) i Javni poziv za uvid u spis predmeta (zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – retencija Stublovac) (preuzmi)
 • Hrvatska Elektroprivreda d.d. – Javni poziv za uvid u spis predmeta (građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – nadzemna kabelska mreža NN mreža Novo Petrovo Polje (preuzmi)
 • KTC d.d. – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (preuzmi)
 • Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Općina Sopje – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene (preuzmi)
 • Hrvatska Elektroprivreda d.d. – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene (preuzmi)
 • Radlovac d.d. – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za transformatorsku stanicu i priključni vod vodovoda (preuzmi)
 • Donje Predrijevo – Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene u Starom Petrovom Polju (preuzmi)
 • Slatina – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za obiteljsku kuću (preuzmi)
 • Zdenci – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građeinske dozvole za građevinu infrastrukturne namjene – Hrvatska Elektroprivreda (preuzmi)
 • Četekovac – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za obiteljsku kuću Mario Tonc (preuzmi)
 • Grad Orahovica – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za parkovni paviljon (preuzmi)
 • Općina Pitomača – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za proširenje javne rasvjete (preuzmi)
 • Hrvatska Elektroprivreda d.d. Zagreb – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za dalekovod (preuzmi)
 • Grad Orahovica – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za spoj nerazvrstane ceste na lokalnu cestu (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za projekt navodnjavanja Kapinci-Vaška (preuzmi)
 • Općina Čađavica – uvid u spis predmeta – izgradnja nerazvrstane ceste (preuzmi)
 • HEP-ODS d.o.o., Elektra Virovitica – Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne enrgije – rekonstrukcija niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Starin (preuzmi)
 • HEP-ODS d.o.o., Elektra Virovitica – Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Donje Bazje (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. – Rješenje o izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta – Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Gornje Bazje (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju sustava navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. – Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju fekalne kanalizacije naselja Gornje Bazje, 3. skupine (preuzmi)
 • HEP-ODS d.o.o. Zagreb, DP “Elektra” Virovitica – Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju niskonaponske mreže i javne rasvjete u selu Novi Antunovac, 3. skupine (preuzmi)
Share Button