Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Cijenjeni posjetitelji internetske stranice Virovitičko-podravske županije.

U modernom svijetu 21. stoljeća u kojem je brza i istinita informacija prioritet, elektronski mediji imaju nezaobilaznu ulogu, a među njima je posebno naglašena moć Interneta kao sveprisutnog i univerzalnog sredstva komunikacije.

Slika i riječ na internetskim stranicama tako postaju moćno oružje i sredstvo u rukama njegova vlasnika pri čemu je od osobitog značenja odgovornost za sadržaj prezentiran na tim stranicama.

Stranice Virovitičko-podravske županije imaju stoga cilj da se na brz, jasan i transparentan način svakom zainteresiranom potencijalnom korisniku pruži pravodobna, istinita i cjelovita informacija o svim segmentima rada i aktivnostima koje sva tijela Županije provode tijekom godine. Isto tako cilj je upoznati javnost sa sadržajem tog rada kao i odlukama koje donose njena tijela te konačno da i mi sami budemo upoznati s problemima naših građana koji će nam putem ovog medija ukazati na njihova žarišta te na moguća rješenja.

U tom pogledu otvoreni smo i pozdravljamo svaki oblik suradnje koja će imati za cilj konstruktivan i kulturan dijalog. Svaka vaša sugestija, ideja, prijedlog ili kritika bit će razmotrena, vrednovana i u konačnici korištena tako da bude u funkciji unaprjeđenja međusobnog dijaloga na opće dobro svih naših građana.

Osim službene stranice Virovitičko-podravske županije, na raspolaganju su vam i Facebook stranica, Twitter te Youtube kanal koji su također odlična platforma za uvid u to što se zbiva u vašoj lokalnoj zajednici.

 

Vaš župan

Igor Andrović

Share Button