Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Župan

Igor Andrović (HDZ)

Rođen je 17. srpnja 1980. godine u Virovitici gdje i danas živi. Oženjen je, otac troje djece. Gimnaziju “Petra Preradovića” Virovitica završio je 1999. godine nakon čega upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku na kojem je 2005. godine stekao zvanje diplomirani ekonomist. Zapošljava se potom kao referent nabave u tvrtki Standard MIO d.o.o. Osijek i tamo radi do 2007. godine, kada se vraća u Viroviticu i zapošljava u građevinskoj tvrtki Nikola d.o.o.
Dio najbolje razvojne agencije u Hrvatskoj, VIDRA, postaje 2009. godine gdje je ostao do 2010. godine, kada postaje pomoćnik pročelnika Upravnog odijela za gospodarstvo razvoj i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije, te direktor sajma Viroexpo. Upravo je u njegovo vrijeme, u posljednjih sedam godina, Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo, izrastao u jedan od tri najbolja sajma u Hrvatskoj, ali i prepoznatljiv brand grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije.
U Bruxellesu je prvo 2013. godine stažirao kao asistent u Europskom parlamentu. Godinu potom je završio Političku akademiju Zaklade hrvatskog državnog zavjeta, a 2015. je završio Akademiju za politički razvoj koja je dio mreže škola za političke studije Vijeća Europe. Bio je u SAD-u kao dio delegacije, u sklopu posjeta organiziranog u prigodi višegodišnje suradnje Akademije za politički razvoj, čiji je Igor Andrović (član je Gradskog odbora HDZ-a Virovitice i Županijskog odbora VPŽ HDZ-a) bio polaznik, i organizacije ACYPL (American Council of Young Political Leaders).
Bio je project manager projekta „E-nkubator sa i bez zidova u Virovitičko-podravskoj županiji“, jednog od najboljih projekata poduzetničke infrastrukture u RH u sklopu kojeg je izgrađen jedan od najboljih poduzetničkih inkubatora u RH, koji od samog otvorenja predstavlja temelj za stvaranje novih ideja i zapošljavanje mladih poduzetnika. U vrlo kratkom periodu, Poduzetnički inkubator, čiji je bio direktor, je popunjen poduzetnicima početnicima, te je kao iznimno uspješan, bio uvršten među 50 projekata Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u RH. 2016. godine se vratio u Virovitičko-podravsku županiju i postao pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Virovitičko-podravske županije. Na neposrednim lokalnim izborima u svibnju 2017. godine, u prvom je krugu izabran za župana Virovitičko-podravske županije.

 

Zamjenici župana:

Marijo Klement (HDZ)

Rođen je 20. rujna 1980. godine u Virovitici, oženjen, otac dvoje djece. Odrastao i školovao se u Slatini. Nakon završene Srednje škole Marka Marulića, zanimanje elektrotehnika – elektrotehničar, 1999. godine upisuje Studij građevinarstva u Osijeku koji završava u studenom 2003. godine i stječe zvanje inženjer građevinarstva. U ožujku 2004. godine zapošljava se kao vježbenik u Gradskoj upravi Grada Virovitice u Upravnom odjelu za komunalne poslove i graditeljstvo. Nakon isteka vježbeničkog staža u svibnju 2005. godine zaposlen je kao viši referent za graditeljstvo i investicije u Upravnom odjelu za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice.
Od svibnja 2017. godine obnaša dužnost zamjenika župana Virovitičko – podravske županije. Prije toga, u dva je navrata bio pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice, a od travnja 2016. godine do prosinca 2016. godine obnašao je dužnost pomoćnika ministra pomorstva, prometa i infrastrukture / Uprava za fondove EU.
Od veljače 2014. godine do travnja 2016. godine obavljao je poslove člana Uprave, odnosno direktora trgovačkog društva Poslovni park Virovitica d.o.o. Bio je i: predsjednik Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Virovitičko – podravske županije; sindikalni povjerenik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske podružnica Gradska uprava Grada Virovitice; član Radne skupine za izgradnju kapaciteta Nacionalne infrastrukture prostornih podataka; predsjednik Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Virovitica; član Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko – podravske županije; predsjednik Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko – podravske županije; član Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica, te od 2011.do 2013. godine predsjednika Košarkaškog kluba Virovitica.

Igor Pavković (SDSS)

Rođen je 17. veljače 1976. godine u Virovitici, trenutno živi u Hum Varošu, općina Voćin, oženjen suprugom Biljanom, nema djece.
Osnovnu školu završio je u Slatini 1990. godine, poslije osnovne škole upisuje Gimnaziju u Slatini, ali zbog rata napušta Slatinu 1991. Školovanje nastavlja u Zemunu i Vukovaru gdje 1994. godine završava gimnaziju. Iste godine upisuje Višu poljoprivrednu školu u Šapcu koju završava 1996. Od 1997 do 2003. godine radio je kao tehnolog ishrane i zamjenik upravitelja govedarske farme u PP „Feketić“. 2003. godine vraća se u Hrvatsku i pokreće malo obiteljsko gospodarstvo u selu Hum Varoš. Bavi se obradom zemlje i uzgojem muznih krava.
Politikom se aktivno bavi od 2007. godine kada se osniva općinska organizacija SDSS-a općine Voćin gdje je izabran za njenog predsjednika, a tu dužnost obavlja i danas.
Za predsjednika županijske organizacije SDSS-a izabran je 2010. godine i tu dužnost obavlja i danas, član je Glavnog odbora SDSS-a i Glavne skupštine SDSS-a.
U srpskoj samoupravi aktivan je od 2007. godine kao potpredsjednik VSNM općine Voćin, 2011. je izabran je predsjednika VSNM Virovitičko podravske županije, dužnost obavljao do 2013., član predsjedništva Srpskog narodnog vijeća od 2011. Dužnost zamjenika načelnika Općine Voćin u obnašao je u periodu od 2010. do 2013. godine kada je po prvi put izabran za zamjenika župana Virovitičko podravske županije.

Share Button