Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Sadržaj kategorije "Natječaji"

15. veljače 2024.

Javni natječaj za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2024.godini

Javni natječaj (PDF) Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta): Upute za prijavitelje (PDF) Opisni obrazac prijave projekta(popunjava se isključivo kroz aplikaciju za prijavu na natječaj) Obrazac proračuna projekta popunjava se isključivo kroz aplikaciju za prijavu na natječaj) Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (preuzima se kroz aplikaciju za prijavu na natječaj, potpisati […]

Javni natječaj za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalničkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2024.

Javni natječaj (PDF) Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta): Upute za prijavitelje (PDF) Opisni obrazac prijave projekta(popunjava se isključivo kroz aplikaciju za prijavu na natječaj) Obrazac proračuna projekta popunjava se isključivo kroz aplikaciju za prijavu na natječaj) Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (preuzima se kroz aplikaciju za prijavu na natječaj, potpisati […]

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2024. godini

Javni natječaj (PDF) Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta): Upute za prijavitelje (PDF) Opisni obrazac prijave projekta(popunjava se isključivo kroz aplikaciju za prijavu na natječaj) Obrazac proračuna projekta popunjava se isključivo kroz aplikaciju za prijavu na natječaj) Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (preuzima se kroz aplikaciju za prijavu na natječaj, potpisati […]

14. veljače 2024.

Financijski izvještaj vijeća srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije

Financijsko izvješće. Bilješke uz financijsko izvješće.

13. veljače 2024.

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine za 2023. godinu

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17 i 151/22) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 37/23) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave je uvedena obveza izrade i donošenja provedbenih […]

12. veljače 2024.

Javni poziv za podnošenje prijava za subvencioniranje kamate za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u 2024. godini na području Virovitičko-podravske županije

Javni poziv. Prijave na ovaj Javni poziv primaju se isključivo elektronskim putem. Uputa za korištenje aplikacije. Link za registraciju novih korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/register Link za prijavu postojećih korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/login Prijave predane osobno ili poštom neće se uzimati u obzir. Tehnička podrška vezana uz e-prijave isključivo putem adrese e-pošte: podrska@som-system.com

05. veljače 2024.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika nepoznatim strankama Ivki Dragojević i Pavlu Buriću, u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina radi izgradnje brze ceste Suhopolje – Slatina, u k.o. Medinci

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika nepoznatim strankama Ivki Dragojević i Pavlu Buriću, u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina radi izgradnje brze ceste Suhopolje – Slatina, u k.o. Medinci.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika nepoznatim strankama Stani Kosanović, Petru Kolundžiću, Anki Kolundžić, Bogdanu Kolundžiću, te nepoznatim nasljednicima Ivana Škiljića, u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina radi izgradnje brze ceste Suhopolje – Slatina, u k.o. Podravska Slatina

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika nepoznatim strankama Stani Kosanović, Petru Kolundžiću, Anki Kolundžić, Bogdanu Kolundžiću, te nepoznatim nasljednicima Ivana Škiljića, u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina radi izgradnje brze ceste Suhopolje – Slatina, u k.o. Podravska Slatina.

01. veljače 2024.

HEP d.d. po HEP ODS d.o.o. – Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina (k.o. Pivnica), te utvrđivanju naknade za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina provedbom postupka nepotpunog izvlaštenja ustanovljenjem prava služnosti, radi izgradnje niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Dvorska

HEP d.d. po HEP ODS d.o.o. – Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina (k.o. Pivnica), te utvrđivanju naknade za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina provedbom postupka nepotpunog izvlaštenja ustanovljenjem prava služnosti, radi izgradnje niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Dvorska.