Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Služba za poslove župana i opće poslove

 • Pročelnica: Jasna Abramović, dipl. iur.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon: 033 638-110
 • Faks: 033 722-465
 • ured.zupana@vpz.hr
 • jasna.abramovic@vpz.hr
Matični ured u Virovitici
Trg Ljudevita Patačića 1
33000 Virovitica
Radno vrijeme: svakim radnim danom od 7 do 15 h.

Nada Đapić
Tel:033/743-176
E-mail: nada.dapic@vpz.hr

Mirjana Granjaš
Tel: 033/743-174
E-mail: mirjana.granjas@vpz.hr

Melita Dengoricija
Tel: 033/743-214
E-mail: melita.dengoricija@vpz.hr

Damir Vrkić
Tel: 033/743-175
E-mail: damir.vrkic@vpz.hr

Dijana Škaro
Tel: 033/743-215
E-mail: dijana.skaro@vpz.hr

Marijana Demšić
Tel: 033/743-144
E-mail: marijana.demsic@vpz.hr


Matični ured u Slatini
Trg svetog Josipa 10
33520 Slatina
Radno vrijeme: svakim radnim danom od 7 do 15 h.

Helga Milošević
Tel: 033/401-981
E-mail: helga.milosevic@vpz.hr

Blaženka Hranj, matičar
Tel: 033/401-981
E-mail: blazenka.hranj@vpz.hr

Mirjana Lovro
Tel: 033/401-981
E-mail: mirjana.lovro@vpz.hr


Matični ured u Orahovici
Franje Gavrančića 6
33515 Orahovica
Radno vrijeme: svakim radnim danom od 7 do 15 h.

Marija Peteržilnik
Tel: 033/401-537
E-mail: marija.peterzilnik@vpz.hr


Matični ured u Pitomači
Trg kralja Tomislava 18
33405 Pitomača
Radno vrijeme: svakim radnim danom od 7 do 15 h.

Vesna Begović
Tel: 033/782-261
E-mail: vesna.begovic@vpz.hr


Matični ured u Suhopolju
Radno vrijeme: uredovni dani srijedom i petkom od 7 do 15 h.
Radno vrijeme sa strankama od 7 do 13 h.

Melita Dengoricija
Tel: 033/771-414
E-mail: melita.dengoricija@vpz.hr


Matični ured u Voćinu
Trg Gospe Voćinske 11
33522 Voćin
Radno vrijeme: uredovni dani ponedjeljkom i četvrtkom od 7 do 15 h
Radno vrijeme sa strankama od 7 do 13 h.

Blaženka Hranj
Tel: 033/565-118
E-mail: blazenka.hranj@vpz.hr


Matični ured u Novoj Bukovici
Trg dr. F. Tuđmana 2
33518 Nova Bukovica
Radno vrijeme: uredovni dan utorkom od 7 do 15 h
Radno vrijeme sa strankama od 7 do 13 h.

Mirjana Lovro
Tel: 033/564-017
E-mali: mirjana.lovro@vpz.hr


Služba za poslove župana i opće poslove, stručna je služba koja obavlja upravno-pravne, analitičko-informativne, normativne, organizacijsko-tehničke i druge stručne i zajedničke poslove za potrebe upravnih tijela Županije. U okviru svog djelokruga Služba za poslove župana i opće poslove obavlja osobito sljedeće:
 • poslove protokola i odnosa s javnošću
 • poslove u vezi predstavki i pritužbi građana i pravnih osoba
 • poslove vezane za ostvarivanje plana i programa aktivnosti župana i zamjenika župana
 • poslove suradnje s vladinim i nevladinim udrugama
 • poslove promicanja ljudskih prava te prava nacionalnih zajednica i manjina
 • poslove iz područja vatrogastva, civilne zaštite te razminiranja
 • poslove u svezi rada i radnih odnosa dužnosnika Županije te službenika i namještenika upravnih tijela
 • uspostava i održavanje web stranice Županije
 • administrativne i druge stručne poslove za župana i njegove zamjenike
 • poslove uredskog poslovanja i arhive
 • poslove održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije
 • pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih tijela
 • obavlja i druge opće i zajedničke poslove sukladno zakonu, aktima župana i Županijske skupštine.
Informacija Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama
Skip to content