Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

 • Pročelnica: Martina Bunić, mag. philol. croat.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon: 033/638-120
 • Faks: 033/638-125
 • martina.bunic@vpz.hr

Upravni odjel za obrazovanje, kulturi i sport  obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane za djelatnost školstva, kulture, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture i brige o djeci u nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

 • poslove praćenja i proučavanja problematike u djelatnostima prosvjete, a osobito osnovnog, srednjeg i visokog školstva, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture i brige o djeci,
 • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove u vlasništvu županije u djelatnostima iz stavka 1. ovog članka,
 • poslove pripreme mreže ustanova u djelatnostima iz stavka 1. ovog članka sukladno posebnim propisima,
 • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u održavanju i razvoju tih mreža, te donošenju i izvršavanju odluka, planova i programa,
 • poslove financiranja decentraliziranih funkcija u djelatnostima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • poslove pripreme prijedloga, praćenja izvještavanja o provođenju programa financiranja javnih potreba u djelatnostima iz stavka 1. ovog članka,
 • poslove izrade općih akata iz djelokruga Upravnog odjela,
 • rješavanje po prigovorima i žalbama na prvostupanjske odluke jedinica lokalne samouprave,
 • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela iz stavka 1. ovog članka.

Liste organizacijskih viškova, liste zaposlenika na neodređeno nepuno radno vrijeme, 
te liste zaposlenika koji žele zamijeniti radno mjesto u osnovnim i srednjim školama

 

 

 

Odluka o dodjeli stipendije Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

Usvojen plan mreže dječjih vrtića (preuzmi) – 3.12.2014.

Odluka o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe

Pravilnici i zakoni

 • PRAVILNIK O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI (preuzmi)
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU I UTVRĐIVANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI (preuzmi)
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZBORU I UTVRĐIVANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI (preuzmi)
 • ZAKON O FONDOVIMA ZA KULTURU (preuzmi)
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDOVIMA ZA KULTURU (preuzmi)
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZALIŠTIMA (preuzmi)
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA (preuzmi)
 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O KAZALIŠTIMA (preuzmi)
 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA (preuzmi)
 • ZAKON O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI (preuzmi)
 • ZAKON O KAZALIŠTIMA (preuzmi)
 • ZAKON O KULTURNIM VIJEĆIMA (preuzmi)

 

Share Button