Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Virovitičko-podravska županija

Trg Ljudevita Patačića 1

33000 Virovitica

tel: 033/638-100

e-mail: info@vpz.hr

OIB: 93362201007

IBAN: HR 1423600001800010009

MB: 02585324

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje:

pisarnica@vpz.hr

Igor Andrović - župan Sandra Medved - tajnica župana 033/638-100 Marijo Klement - zamjenik župana Igor Pavković - zamjenik župana Fax - Županija 033/722-465

Služba za poslove župana i opće poslove

Pročelnica - Jasna Abramović 033/638-110 Dalibor Per 638-111 Sanja Sudar/Ana Blatančić 638-111 Marijana Pavlović Karlović 638-114 Marko Bošnjak 743-124 Maja Jakelić 638-112 Blanka Margetić 638-112 Kristijan Toplak 638-119 Tomislav Vampovac 638-119 Helena Hegediš (Suhopolje) 552-041 Tihana Ferenčević Slanac 638-114 Ljiljana Tot 743-174 Jasmina Gverić 743-105 Silvija Fuljek (Slatina/Orahovica) 401-983, 401-534 Renato Giba 743-213 Marijana Demšić 743-144 Mandica Boloban (Orahovica) 401-530 Maja Vukić 743-153 Damir Ribić 743-217 Matičari Mirjana Granjaš 743-174 Nada Đapić 743-176 Dijana Škaro 743-215 Melita Dengoricija 743-214 Vesna Begović (Pitomača) 782-261 (Tel/Fax) Helga Milošević (Slatina) 401-981 (Tel), 401-980 (Fax) Mirjana Lovro (Nova Bukovica) 564-017 (Tel/Fax) Blaženka Hranj (Voćin) 565-118 (Tel/Fax) Damir Vrkić (Orahovica) 401-537 (Tel), 673-144 (Fax) Marija Peteržilnik (Orahovica) 401-537 (Tel), 673-144 (Fax)

Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu

Pročelnik - Ivan Horvat 033/638-104 Sanja Pančić - 743-143 Jadranka Miholović  - 638-131 Tijana Vedriš Blaškan - 743-142 Renata Uher Jerbić - 638-100

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove

LEGALIZACIJA - informacije: 033/638-136 Pročelnica - Zorica Hegedušić 033/638-130 Sanela Santro - 638-132 Ivan Jezerčić - 743-177 Melita Ilakovac - 743-177 Iva Šarić Srzić - 638-135 Marko Posavec - 638-135 Bojan Brozović - 743-271 Domagoj Domitrović - 743-123 IZDVOJENO MJESTO RADA U SLATINI: Mateja Gracek (Slatina) - 401-490 Denis Urbanek (Slatina) - 401-490 Andrijana Bauer (Slatina) - 638-840 Vlatka Drimal (Slatina) - 638-840 Zrinka Brajnović (Slatina) - 401-994 / fax. 552-903 Jasmina Bosanac (Slatina) - 401-994 Jasna Rastija (Slatina) - 401-983 Suzana Juren (Slatina) - 401-971 / fax. 552-903 IZDVOJENO MJESTO RADA U ORAHOVICI: Dunja Žužak (Orahovica)  - 401-543 Marin Jurlina (Orahovica)  - 673-789 / fax. 673-789 Antun Herceg (Orahovica)  - 639-939 Sreten Radaković (Orahovica)  - 401-541

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Pročelnik - Bojan Mijok - 033/638-170 Dario Ripli - 638-141 Marin Aragović - 638-171 Predrag Mrmoš - 638-140 Nikola Miščević - 638-143 Nataša Grba Cabunac - 638-143 Jelena Giba - 743-104 IZDVOJENO MJESTO RADA SLATINA Nada Maravić - 401-987 / fax. 552-903 Mirela Pšibila - 401-982 IZDVOJENO MJESTO RADA ORAHOVICA Mirela Pšibila - 401-538 IZDVOJENO MJESTO RADA PITOMAČA Valentina Paša 740-032 VIROEXPO 638-170

Služba za javne financije

Pročelnica - Ankica Garaj 033/638-160 Mira Zupanič - 638-161 Ružica Šmer - 638-161 Davorka Kermend Đukić - 743-103 Jelena Jandrečić Štaub - 743-103 Adrijana Marinčić - 638-162 Anja Strugar - 638-162

Služba za unutarnju reviziju

Ida Foret 033/743-277

Upravni odjel za obrazovanje i demografiju

Pročelnica - Martina Bunić  033/638-120 Andreja Dobrostal Šegregur - 743-122 Zvonimir Kasumović - 638-122 / 638-125 fax. Željka Brozović - 638-121 Dragica Moslavac - 743-113 / 722-952 fax. Nada Predrijevac - 638-121 Mirjana Vukomanović - 743-113

Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb

Pročelnica - Melita Sirovica  033/638-150 Marina Ružman - 743-219 Mara Vidović - 638-151 Lidija Nikić (Slatina) - 401-992 Ljiljana Bart - 743-282 Ksenija Bognar - 743-282 Matija Golubić (Pitomača) - 740-033 Mirela Srbić Bartolić (Slatina) - 401-991 Zoran Živko - 743-129 Marija Bešlić Muselinović (Orahovica) - 401-536 Sanja Prepelec Sertić - 743-100 Tihana Domitrović - 743-281 Karmen Halgaš - 401-991 (Ispostava Slatina) Karmela Špoljarić - 743-281 Ana Krajc Brezovečki 743-129 Odluka o određivanju uredovnih dana za Matične urede u Virovitičko-podravskoj županiji (preuzmi)  
Skip to content