Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Virovitičko-podravska županija

Trg Ljudevita Patačića 1

33000 Virovitica

tel: 033/638-100

e-mail: info@vpz.hr

OIB: 93362201007

IBAN: HR 1423600001800010009

MB: 02585324

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje:

pisarnica@vpz.hr

Igor Andrović – župan

Sandra Medved – tajnica župana 033/638-100
Marijo Klement – zamjenik župana
Igor Pavković – zamjenik župana
Fax – Županija 033/722-465

Služba za poslove župana i opće poslove

Pročelnica – Jasna Abramović 033/638-110

Marijana Pavlović Karlović 638-114
Marko Bošnjak 743-124
Maja Jakelić 743-153
Blanka Margetić 638-112
Maja Vukić 638-112
Kristijan Toplak 743-112
Tomislav Vampovac 638-119
Tihana Ferenčević Slanac 638-111
Ljiljana Tot 638-134
Jasmina Gverić 743-105
Silvija Fuljek (Slatina/Orahovica) 401-983, 401-534
Renato Giba 743-213
Marijana Demšić 743-144
Damir Ribić 743-217

Matičari
Mirjana Granjaš 743-212
Nada Đapić 743-176
Dijana Škaro 743-215
Melita Dengoricija 743-214
Vesna Begović (Pitomača) 782-261
Helga Milošević (Slatina) 401-981
Mirjana Lovro 401-980
Blaženka Hranj (Voćin) 565-118
Damir Vrkić (Orahovica) 401-537
Marija Peteržilnik (Orahovica) 401-537

Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu

Pročelnik – Ivan Horvat 033/638-104

Sanja Pančić – 743-143
Jadranka Miholović  – 638-131
Tijana Vedriš Blaškan – 743-142

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove

LEGALIZACIJA – informacije: 033/638-136

Pročelnica – Zorica Hegedušić 033/638-130

Sanela Santro – 638-132
Ivan Jezerčić – 743-177
Melita Ilakovac – 743-177
Iva Šarić Srzić – 638-135
Marko Posavec – 638-135
Bojan Brozović – 743-271
Domagoj Domitrović – 743-123

IZDVOJENO MJESTO RADA U SLATINI:

Mateja Gracek – 401-490
Denis Urbanek – 401-490
Andrijana Bauer – 638-840
Vlatka Drimal – 638-840
Zrinka Brajnović – 401-994
Jasmina Bosanac – 401-994
Jasna Rastija – 638-841
Suzana Juren – 401-971

IZDVOJENO MJESTO RADA U ORAHOVICI:

Dunja Žužak – 401-543
Marin Jurlina – 673-789
Antun Herceg – 639-939
Sreten Radaković – 401-541

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Pročelnik – Bojan Mijok – 638-170
VIROEXPO 638-170

Dario Ripli – 638-141
Marin Aragović – 638-171
Predrag Mrmoš – 638-140
Nikola Miščević – 743-104
Nataša Grba Cabunac – 638-137
Jelena Giba – 743-104

IZDVOJENO MJESTO RADA SLATINA

Nada Maravić – 401-987

Nikola Miščević – 401-982

Mirela Pšibila – 401-982

IZDVOJENO MJESTO RADA ORAHOVICA

Mirela Pšibila – 401-538

Nikola Miščević – 401-538

IZDVOJENO MJESTO RADA PITOMAČA

Valentina Paša 740-032

Služba za javne financije

Pročelnica – Ankica Garaj 638-160

Ljiljana Kuda – 638-161
Ružica Šmer – 638-161
Petra Jug – 743-103
Jelena Jandrečić Štaub – 743-103
Adrijana Marinčić – 638-162
Anja Strugar – 638-162
Željka Brozović 638-103

Služba za unutarnju reviziju

Ida Foret 743-277

Upravni odjel za obrazovanje i demografiju

Pročelnica – Martina Bunić  638-120

Andreja Dobrostal Šegregur – 743-122
Mario Lulić – 638-121
Ivana Babić – 638-121
Dragica Moslavac – 743-113
Mirjana Vukomanović – 743-113
Nada Predrijevac – 638-122
Matea Varkaš-Radoš – 638-122

Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb

Pročelnica – Melita Sirovica  638-150

Marina Ružman – 743-219
Mara Vidović – 638-151
Ljiljana Bart – 743-282
Ksenija Bognar – 743-282
Sanja Prepelec Sertić – 743-100
Tihana Domitrović – 743-281
Karmela Špoljarić – 743-281
Zoran Živko – 743-129
Vlatka Burlić – 743-129
Ana Krajc Brezovečki 743-129

IZDVOJENO MJESTO RADA SLATINA

Mirela Srbić Bartolić – 401-991
Lidija Nikić – 401-992

IZDVOJENO MJESTO RADA PITOMAČA

Matija Golubić – 740-033

IZDVOJENO MJESTO RADA ORAHOVICA

Marija Bešlić Muselinović – 401-536

Odluka o određivanju uredovnih dana za Matične urede u Virovitičko-podravskoj županiji (preuzmi)

Share Button