Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Na temelju čl.16.u svezi sa čl 6. Statut Županije Virovitičko-podravske (‘Sl.glasnik’ br.2/94.), Skupština Županije Virovitičko-podravske na 7.sjednici održanoj 27.svibnja 1994.godine, donosi

O D L U K U

o grbu i zastavi Županije Virovitičko-podravske

II. GRB ŽUPANIJE

Članak 9.

Grb Županije sadrži temeljnu osnovu povijesnog grba Virovitičke Županije iz 18.stoljeća, verificiranog od Bečke carske i kraljevske komore 16.svibnja 1746.godine.

Članak 10.

Grb županije je četverokutna oblika čija je donja stranica zaobljena i na sredini završava šiljkom.
Po visini grb je vodoravno podjeljen na četiri polja i to ovim redom: crveno, bijelo, zeleno i crveno. Prva dva polja su u obliku greda, a druga dva polja su nepravilnog oblika. U gornjem crvenom polju smještena je u sredini šesterokraka zvijezda bijele boje veličine 1/5 širine grba, a u zelenom polju kuna crne boje u trku prema lijevoj strani grba.

Omjer crvenih i zelenog polja u odnosu na visinu grba je 1:3, dok je bijelo polje visine 1/10 širine grba.
Grb, polja i zvijezda obrubljeni su crnom bojom.

III. ZASTAVA ŽUPANIJE

Članak 12.

Zastava Županije je četverokutnok oblika plave boje.
Omjer širina i dužine zastave je 2:3.
U sredini zastave smješten je grb Županije.
Visina zastave jednaka je zbroju visine i širine grba.

I Z M J E N A

Na temelju čl.6. i čl.16. Statuta Županije Virovitičko-podravske (‘Sl.glasnik’ br. 2/94. i 1/96.), Skupština Županije Virovitičko-podravske na 24.sjednici održanoj 29.kolovoza 1996.godine, donosiodluku o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Županije Virovitičko-podravske

Članak 1.

U odluci o grbu i zastavi Županije virovitičko-podravske (‘Sl.glasnik’ br. 3/94.), čl.4. mijenja se i glasi:

“Opis grba: na crvenome između dvije srebrno/bijele grede kuna u trku, gore zlatno/žuta šesterokraka zvijezda, dolje zlatno/žuto sidro. ”

Članak 2.

Članak 12 mijenja se i glasi:

“Opis zastave: Zastava omjera 1:2 plavo-bijelo-plave boje sa zlatno/žutim obrubljenim grbom Županije u sredini. ”

Share Button