Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Ovjera Zapisnika sa 9. sjednice Županijske skupštine
2. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije
3. Razmatranje prijedloga Odluka o visini mjesečne nagrade članovima vijeća nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina
4. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije
5. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine
6. Razmatranje Zaključka o davanju mišljenja na Nacrt Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza za područje Virovitičko-podravske županije
7. Razmatranje Odluke o proširenju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije
8. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Virovitičko-podravske županije
9. Razmatranje prijedloga Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Virovitičko-podravske županije
10. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2023. godine
11. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu
12. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu
13. Razmatranje prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
14. Razmatranje Informacije o upisu učenika u prve razrede srednjih škola na području Virovitičko-podravske županije u školskoj godini 2023./2024.
15. Razmatranje Informacije o održanim natjecanjima i smotrama učenika osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije u školskoj godini 2022/2023. godini
16. Razmatranje Rješenja o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša
17. Razmatranje Rješenja o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za Statut i Poslovnik
18. Razmatranje Rješenja o izboru predsjednice Službeničkog suda za područje Virovitičko-podravske županije
19. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na:

20. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju suglasnosti ravnatelju za zaključivanje:

21. Razmatranje prijedloga Zaključka o pokretanju postupka darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Virovitičko-podravskoj županiji
22. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Kazališta Virovitica
23. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije

 

Materijali za 10. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 131.

– Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2021. do 2025. godine

Share Button