Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

 1. Ovjera zapisnika sa 12. sjednice  Županijske skupštine,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Virovitičko-podravske županije,
 3. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2023.godinu,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata  Proračuna Virovitičko-podravske županije u 2023.godinu,
 5. Razmatranje  prijedloga 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2024.godinu sa projekcijama za 2025. i 2026.godinu,
 6. Razmatranje Izvješća Državne revizije o obavljenoj  financijskoj reviziji Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022.godinu,
 7. Razmatranje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije  za 2024.godinu,
 8. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije  za razdoblje 1.7. – 31.12. 2023.godine,
 9. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste  Virovitičko-podravske županije za 2023.godinu,
 10. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2023.godinu,
 11. Razmatranje Izvješća o radu prema Programu javnih potreba Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije  u 2023. godini,
 12. Razmatranje Izvješća o radu  Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije za 2023.godinu,
 13. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju  Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za  2023.godinu,
 14. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Virovitica za 2023.godinu,
 15. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije za  2023.godinu,
 16. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Virovitičko-podravske za 2023.godinu,
 17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa rada za 2023.godinu sa Financijskim izvješćem, izvješćem o radu Turističkog vijeća i Izvješćem o radu direktorice  i stručne službe Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije
 18. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2023.godinu,
 19. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Virovitičko-podravske županije u 2023.godini,
 20. Razmatranje Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije u 2023.godini,
 21. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije u 2023. godini
 22. Razmatranje Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Virovitičko-podravske županije za 2023.godinu,
 23. Razmatranje prijedloga Zaključka o produljenju važenja Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje 2017. – 2022.godine,
 24. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi Programa zaštite zraka i Programa ublažavanja klimatskim promjena. prilagodbe klimatskim promjenama   i zaštite ozonskog sloja za područje Virovitičko-podravske županije,
 25. Razmatranje Izvješća o provedbi  Plana gospodarenja otpadom na području Virovitičko-podravske županije,
 26. Razmatranje prijedloga Odluke o proširenju  djelatnosti Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije
 27. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o proširenju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije
 28. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije
 29. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije za nabavu  i zaključivanje ugovora o javnoj nabavi  specijaliziranih vozila za izvanbolničku hitnu medicinsku pomoć i nabavu pet vozila za sanitetski prijevoz,
 30. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju doktora medicine  odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Virovitičko-podravske županije ,
 31. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Virovitičko-podravske županije.
 1.  

 

Materijali za 13. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 131.

– Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2021. do 2025. godine

Share Button