Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

 1. Ovjera zapisnika sa 11. sjednice Županijske skupštine,
 2. Donošenje Rješenja o razrješenju potpredsjednika Županijske skupštine,
 3. Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednice Županijske skupštine,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Virovitičko-podravske županije,
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe na području Virovitičko-podravske županije za 2025. godinu,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije,
 7. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Mreže javne zdravstvene službe,
 8. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o provedbi Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine za 2023. godinu:
  a) Dopis
  b) Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu – opisni dio
  c) Prilog 1. Obrazac za izradu godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja
 9. Razmatranje Izvješća o radu:
  a) Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica u 2023. godini,
  b) Upravnog vijeća Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije u 2023. godini,
  c) Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije u 2023. godini,
  d) Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije u 2023. godini,
 10. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije u 2023. godini,
 11. Razmatranje prijedloga Programa rada Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije u 2024. godini,
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o otpisu potraživanja Virovitičko-podravske županije po kreditima odobrenim od strane Virovitičko-podravske županije za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede,
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju jednog člana Službeničkog suda za područje Virovitičko-podravske županije,

 

Materijali za 12. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 131.

– Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2021. do 2025. godine

Share Button