Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

17. listopada 2022.

5. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (7. lipnja 2022. godine)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

 1. Ovjera zapisnika s 4. sjednice Županijske skupštine
 2. Razmatranje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja proračuna Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu
 4. Razmatranje prijedloga 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu
 5. Razmatranje prijedloga Kodeksa ponašanja vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o organizaciji i načinu provedbe produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija
 7. Razmatraje prijedloga Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije
 8. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu
 9. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Virovitica za 2021. godinu
 10. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu
 11. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu sa Financijskim izvješćem
 12. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu
 13. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2021. godinu
 14. Razmatranje Izvještaja o radu prema Programu javnih potreba Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije u 2021. godini
 15. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2021. godinu
 16. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2021. godinu
 17. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Policijske uprave virovitičko-podravske za 2021. godinu
 18. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu
 19. Razmatranje Izvješća o izvršenju Godišnjeg Programa rada za 2021. godinu sa Financijskim izvješćem, Izvješćem o radu Turističkog vijeća i Izvješćem o radu direktorice i stručne službe Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije
 20. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko- podravske županije u 2021. godini
 21. Razmatranje Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije u 2021. godini
 22. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Virovitičko-podravske županije u 2021. godini
 23. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Virovitičko-podravske županije u 2021. godini
 24. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Virovitičko-podravske županije (Prilog 1)
 25. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru jednog člana Odbora za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša
 26. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o nabavi usluge čišćenja poslovnog prostora
 27. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Virovitičko-podravske županije

Materijali za 5. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 131.

Share Button