Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

2013. godina:

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ za 2012. (preuzmi)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ 2013 (preuzmi)
 • 2. izmjene i dopune proračuna VPŽ 2013 (preuzmi)
 • 3. izmjene i dopune proračuna VPŽ 2013 (preuzmi)
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ za 2013. (preuzmi)
2014. godina:
 1. - Proračun 2014 (preuzmi)
 2. - 1. izmjene i dopune Proračuna VPŽ za 2014. s projekcijama za 2015. i 2016. (preuzmi)
 3. - 2. Izmjene i dopune Proračuna VPŽ 2014 (preuzmi)
 4. - Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna VPŽ 2014 (preuzmi)
 5. - Financijski izvještaji VPŽ za 2014. (preuzmi)
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (preuzmi)
 • Izvještaj o novčanim tijekovima (preuzmi)
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (preuzmi)
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (preuzmi)
 • Bilanca - stanje na dan 31. prosinca 2014. godine (preuzmi)
 • Obveze (preuzmi)
- Bilješke uz izvještaje (preuzmi) - Tablice uz izvještaje
 • Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate (preuzmi)
 • Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate (preuzmi)
 • Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi (preuzmi)
 • Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove (preuzmi)
- Obrazac UDJ (preuzmi) - Konsolidirani inancijski izvještaji VPŽ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. (preuzmi)
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (preuzmi)
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (preuzmi)
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (preuzmi)
 • Bilanca - stanje na dan 31. prosinca 2014. godine (preuzmi)
 • Obveze (preuzmi)
- Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj (preuzmi) - Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ za 2014. (preuzmi) 2015. godina:
 • - Proračun 2015 (preuzmi)
 • - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ za razdoblje siječanj - lipanj 2015. (preuzmi)
 • - 1. izmjene i dopune Proračuna VPŽ za 2015. godinu (preuzmi)
 • - 2. izmjene i dopune Proračuna VPŽ za 2015. godinu (preuzmi)
 • - Financijski izvještaji VPŽ za 2015. godinu (preuzmi)
 • - Bilješke uz financijske izvještaje 2015. (preuzmi)
 • - Konsolidirani financijski izvještaji 2015. (preuzmi)
 • - Bilješke uz konsolidirane izvještaje 2015. (preuzmi)
 • - Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ za 2015. (preuzmi)
 2016. godina:
 • - Proračun 2016. (preuzmi)
 • - 1. izmjene i dopune Proračuna VPŽ za 2016. godinu (preuzmi)
 • - 2. izmjene i dopune Proračuna VPŽ za 2016. godinu (preuzmi)
 • - polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2016. (preuzmi)
 • - financijski izvještaji VPŽ za 2016. godinu (preuzmi)
 • - Konsolidirani financijski izvještaji VPŽ za 2016. godinu (preuzmi)
 • - Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ za 2016. godinu (preuzmi)
2017. godina:
 • - Proračun 2017. (preuzmi)
 • - Izmjene i dopune Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (preuzmi)
 • - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine (preuzmi)
 • - Financijski izvještaji VPŽ za 2017. godinu (preuzmi)
 • - Bilješke uz financijske izvještaje VPŽ za 2017. godinu (preuzmi)
 • - Konsolidirani financijski izvještaji VPŽ za 2017. godinu (preuzmi)
 • - Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje VPŽ za 2017. godinu (preuzmi)
 • - Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna VPŽ za 2017. godinu (preuzmi)
2018. godina:
 • - Proračun 2018. (preuzmi)
 • - Odluka o izvršavanju proračuna (preuzmi)
 • - 1. Izmjene i dopune Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (preuzmi)
 •  - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine (preuzmi)
 • -  2. Izmjene i dopune Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (preuzmi)
 • - Financijski izvještaji VPŽ za 2018. godinu (preuzmi)
 • - Bilješke uz financijske izvještaje VPŽ za 2018. godinu (preuzmi)
 • - Konsolidirani financijski izvještaj Virovitičko-podravske županije za 2018. godine (preuzmi)
 • - Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Virovitičko-podravske županije za 2018. godine (preuzmi)
 • - Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna VPŽ za 2018. godinu (preuzmi)
2019. godina
 • - Odluka o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu (preuzmi)
 • - Proračun u malom (preuzmi)
 • - Proračun 2019. (preuzmi)
 • - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ za razdoblje siječanj – lipanj 2019. (preuzmi)
 • - 1. Izmjene i dopune Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (preuzmi)
 • - Financijski izvještaji VPŽ za 2019. godinu (preuzmi)
 • - Bilješke uz financijske izvještaje VPŽ za 2019. godinu (preuzmi)
 • - Konsolidirani financijski izvještaj Virovitičko-podravske županije za 2019. godine (preuzmi)
 • - Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Virovitičko-podravske županije za 2019. godine (preuzmi)
 • - Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna VPŽ za 2019. godinu  - WORD (preuzmi)
 • - Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna VPŽ za 2019. godinu - PDF (preuzmi)
2020. godina 2021. godina 2022. godina 2023. godina Županijska uprava za ceste VPŽ
 • polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu (preuzmi)