Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 • Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021. godinu
 • Dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini (preuzmi)
 • Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2020. godinu. (preuzmi)
 • Dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini (preuzmi)
 • Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2019. godinu. (preuzmi)
 • Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2018. godinu. (preuzmi)
 • Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017. (preuzmi)
 • Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2016. (preuzmi)
 • Pravilnik o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
 • Rješenje o imenovanju koordinatorice za savjetovanje (preuzmi)
 
 • 2021. godina
1. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Statut Virovitičko-podravske županije   2. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Virovitičko-podravske županije   3. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i vijećnicima Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije i njezinih radnih tijela   4. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plan zaštite od požara za Virovitičko-podravsku županiju   5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu  
 • 2020. godina
 1. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Statutarna odluka o izmjenama statuta Virovitičko-podravske županije
 • Statutarna odluka o izmjenama Statuta Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu općeg akta (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)

2. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Mreža škola Virovitičko-podravske županije

• Dokument za internetsko savjetovanje – osnovne škole (preuzmi) • Dokument za internetsko savjetovanje – srednje škole (preuzmi) • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – osnovne škole (preuzmi) • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – srednje škole (preuzmi) • Izvješće o provedenom savjetovanju – osnovne škole (preuzmi) • Izvješće o provedenom savjetovanju – srednje škole (preuzmi) • Prijedlog mreža osnovnih škola (preuzmi) • Prijedlog mreža srednjih škola (preuzmi)

3. savjetovanje za zainteresiranom javnošću - Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna VPŽ (preuzmi) Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi) Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi) Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

4. savjetovanje za zainteresiranom javnošću - 1. izmjene i dopune Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Virovitičko-podravske županije (preuzmi) Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi) Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi) Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

5. savjetovanje za zainteresiranom javnošću - Odluka o deficitarnim zanimanjima za dodjelu stipendija u obrtničkim zanimanjima za 2020./2021.

Odluka (preuzmi) Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi) Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)

Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

6. savjetovanje za zainteresiranom javnošću – Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Orahovica za 2021. godinu

Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Orahovica za 2021. godinu (preuzmi) Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi) Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)

Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

7. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu

Provedbeni plan (preuzmi) Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi) Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)

Izvješće o provedenom savjetovanju

8. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine

Polugodišnji izvještaj (preuzmi)

Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)

Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

 
Masterplan funkcionalne regije Istočna Hrvatska
          2019. godina
 1. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Orahovica za 2019. godinu
 • Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
2. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Županijska razvojna strategija Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine
 • Županijska razvojna strategija (preuzmi)
 • Komunikacijska strategija za provedbu Županijske razvojne strategije (preuzmi)
 • Akcijski plan za provedbu Županijske razvojne strategije (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
3. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Strateška studija utjecaj na okoliš Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine
 • Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
4. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Plan zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine
 • Plan zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine. (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
5. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
6. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje VPŽ za 2020.
 • Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje VPŽ za 2020. (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)
7. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Procjena rizika od velikih nesreća za Virovitičko-podravsku županiju
 • Nacrt prijedloga procjene rizika od velikih nesreća za VPŽ (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)
8. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 • Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)
9. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)
10. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Nacrt Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 • Nacrt Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)
11. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu
 • Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)
2018. godina
 1. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
 1. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – 1. izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 • 1. izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
 1. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
      4. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu
 • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)

2017. godina

1. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
2. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu
 • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)

3. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
2016. godina

1. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Nacrt akcijskog plana suzbijanja korupcije u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje od 2016. do 2020. godine

 • Nacrt (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
 2. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
 3. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu
 • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
4. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
 

Imovina Virovitičko-podravske županije

   
Skip to content