Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

2023. godina

1. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu

2. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije i njezinih radnih tijela

4. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanja „Đolta I. faza“ za 2023. godinu

5. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Program održavanja sustava javnog navodnjavanja Đolta I. faza za 2023. godinu

6. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanja „Kapinci – Vaška“ za 2023. godinu

7. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Program održavanja sustava javnog navodnjavanja „Kapinci – Vaška“ za 2023. godinu

8. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanja „Novi Gradac – Detkovac“ za 2023. godinu

9. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Program održavanja sustava javnog navodnjavanja „Novi Gradac – Detkovac“ za 2023. godinu

10. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu u Virovitičko-podravskoj županiji

11. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine

12. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Orahovica za 2024. godinu

13. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravska županija za 2024. godinu

14. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite Virovitičko-podravske     županije za 2024. godinu

15. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga VIII. izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravske županije

16. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

17. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izvršavanju Proračuna za 2024. godinu

 

2022. godina

1. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Strateška studija utjecaja na okoliš i Nacrt Plana razvoja VPŽ za razdoblje od 2021. do 2027. godine

2. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu

3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – I. izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu, s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

4. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Orahovica za 2023. godinu

5. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

6. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite

7. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području VPŽ za 2023. godinu

8. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Proračun Virovitičko-podravske županije

9. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije

10. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – 2. izmjene i dopune Proračuna Virovitičko-podravske županije

 

2021. godina

1. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Statut Virovitičko-podravske županije

2. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Virovitičko-podravske županije

3. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i vijećnicima Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije i njezinih radnih tijela

4. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plan zaštite od požara za Virovitičko-podravsku županiju

5. godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu

6. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine

7. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti HGSS, Stanice Orahovica za 2022. godinu

8. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje VPŽ za 2022. godinu

9. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Procjena rizika od velikih nesreća za područje Virovitičko-podravske županije

10. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine

11. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – I. Izmjene i dopune Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

12. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

13. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu

 

2020. godina

 1. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Statutarna odluka o izmjenama statuta Virovitičko-podravske županije
 • Statutarna odluka o izmjenama Statuta Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu općeg akta (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)

2. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Mreža škola Virovitičko-podravske županije

• Dokument za internetsko savjetovanje – osnovne škole (preuzmi)
• Dokument za internetsko savjetovanje – srednje škole (preuzmi)
• Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – osnovne škole (preuzmi)
• Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – srednje škole (preuzmi)
• Izvješće o provedenom savjetovanju – osnovne škole (preuzmi)
• Izvješće o provedenom savjetovanju – srednje škole (preuzmi)
• Prijedlog mreža osnovnih škola (preuzmi)
• Prijedlog mreža srednjih škola (preuzmi)

3. savjetovanje za zainteresiranom javnošću – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna VPŽ (preuzmi)
Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

4. savjetovanje za zainteresiranom javnošću – 1. izmjene i dopune Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

5. savjetovanje za zainteresiranom javnošću – Odluka o deficitarnim zanimanjima za dodjelu stipendija u obrtničkim zanimanjima za 2020./2021.

Odluka (preuzmi)
Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)

Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

6. savjetovanje za zainteresiranom javnošću – Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Orahovica za 2021. godinu

Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Orahovica za 2021. godinu (preuzmi)
Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)

Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

7. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu

Provedbeni plan (preuzmi)
Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)

Izvješće o provedenom savjetovanju

8. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Polugodišnji izvještaj (preuzmi)

Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)

Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

 

Masterplan funkcionalne regije Istočna Hrvatska

 

 

 

 

 

2019. godina

 1. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Orahovica za 2019. godinu
 • Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)

2. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Županijska razvojna strategija Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine

 • Županijska razvojna strategija (preuzmi)
 • Komunikacijska strategija za provedbu Županijske razvojne strategije (preuzmi)
 • Akcijski plan za provedbu Županijske razvojne strategije (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)

3. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Strateška studija utjecaj na okoliš Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine

 • Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)

4. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Plan zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine

 • Plan zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine. (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)

5. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)

6. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje VPŽ za 2020.

 • Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje VPŽ za 2020. (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

7. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Procjena rizika od velikih nesreća za Virovitičko-podravsku županiju

 • Nacrt prijedloga procjene rizika od velikih nesreća za VPŽ (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

8. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 • Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

9. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

10. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

 • Nacrt Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

11. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu

 • Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmi)

2018. godina

 1. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
 1. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – 1. izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 • 1. izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)
 1. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)

      4. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu

 • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)

2017. godina

1. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)

2. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu

 • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)

3. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)

2016. godina

1. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt akcijskog plana suzbijanja korupcije u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje od 2016. do 2020. godine

 • Nacrt (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)

 2. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)

 3. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu

 • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)

4. savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine (preuzmi)
 • Dokument za internetsko savjetovanje (preuzmi)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (preuzmi)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (preuzmi)

 

Imovina Virovitičko-podravske županije

 

 

Share Button