Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Služba za javne financije

Služba za javne financije stručna je služba koja obavlja upravno-pravne, stručne, analitičko-planske, informacijsko-dokumentacijske te druge poslove vezane uz proračun Županije i njeno financiranje.

U okviru svog djelokruga Služba za javne financije obavlja osobito sljedeće:

  • poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranja javnih potreba te poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala po pitanjima vezanim uz javne financije
  • poslove proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije, te financiranja prihvaćenih programa
  • poslove pripreme nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata, odluka o privremenom financiranju te poslove izvršavanja proračunskih rashoda
  • poslove vođenja evidencije prihoda i rashoda kao i izrade financijskih izvještaja, polugodišnji i godišnjih obračuna proračuna Županije
  • poslove prikupljanja podataka o izvršenju proračuna gradova i općina na području Virovitičko-podravske županije, izrada prijedloga odluka za osiguranje dopunskih sredstava iz državnog proračuna.
  • poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije
  • poslove vođenja evidencija o proračunskim rashodima, imovini Županije te potraživanjima i dugovanjima Županije
  • financijsko računovodstvene poslove te poslove praćenja obračuna troškova poslovanja
  • poslove rješavanja po prigovorima i žalbama na odluke prvostupanjskih tijela jedinica lokalne samouprave u poslovima iz svoje nadležnosti
  • obavlja i druge poslove sukladno zakonu, aktima Županijske skupštine.
Share Button