Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

08. listopada 2023.

9. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (13. lipnja, 2023. godine)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

 1. Ovjera Zapisnika sa 8. sjednice Županijske skupštine
 2. Razmatranje Izvješća Mandatne komisije o podnesenoj ostavci na dužnost vijećnika Županijske skupštine i određivanju vijećnika koji će obavljati dužnost zamjenika vijećnika
 3. Razmatranje Izvješća Mandatne komisije o podnesenom zahtjevu za stavljanje u mirovanje mandata vijećnika Županijske skupštine i određivanju vijećnika koji će obavljati dužnost zamjenika vijećnika
 4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu
 6. Razmatranje prijedloga 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu poslova na Ministarstvo financija, Poreznu upravu
 8. Razmatranje prijedloga Odluke izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije i njezinih radnih tijela
 9. Razmatranje 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu
 10. Razmatranje prijedloga Program održavanja sustava javnog navodnjavanja Kapinci – Vaška za 2023. godinu
 11. Razmatranje prijedloga Program održavanja sustava javnog navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac za 2023. godinu
 12. Razmatranje prijedloga Program održavanja sustava javnog navodnjavanja Đolta I. faza za 2023. godinu
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanja za sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška za 2023. godinu
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanja za sustav navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac za 2023. godinu
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanja za sustav navodnjavanja Đolta I. faza za 2023. godinu
 16. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave virovitičko-podravske
 17. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za 2022.godinu
 18. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu
 19. Razmatranje Programa rada i Financijskog plana Županijskog Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu
 20. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu
 21. Razmatranje Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa rada za 2022. godinu sa Financijskim izvješćem o radu Turističkog vijeća i Izvješćem o radu  direktorice i Stručne službe Turističke Zajednice Virovitičko-podravske županije
 22. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije u 2022. godini
 23. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Virovitica za 2022. godinu
 24. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu
 25. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije sa Financijskim izvješćem za 2022. godinu
 26. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu
 27. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Virovitičko-podravske županije u 2022. godini
 28. Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije u 2022. godini
 29. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Policijske uprave virovitičko-podravske za 2022. godinu
 30. Razmatranje Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za područje Virovitičko-podravske županije u 2022. godini
 31. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Virovitičko-podravske županije
 32. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju ovlaštenja ravnatelju za zaključivanje:
 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvatu stjecanja nekretnina u korist Virovitičko-podravske županije
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta:
 1. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu osnovnih sredstava Poslovnom parku d.o.o. Virovitica
 2. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju predsjednice Službeničkog suda za područje Virovitičko-podravske županije i imenovanju jednog člana Suda
 3. Razmatranje  prijedloga Odluka o dodjeli javnih priznanja Virovitičko-podravske županije

 

Materijali za 9. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 131.

Share Button