Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Sadržaj kategorije "Javna nabava"

22. srpnja 2024.

Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Pregled sklopljenih ugovora Registar ugovora i okvirnih sporazuma Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave   Plan nabave 2012. Plan nabave za 2012. godinu I. izmjene i dopune Plana nabave Virovitičko-podravske županije za 2012. godinu II. izmjene i dopune Plana nabave Virovitičko-podravske županije za 2012. godinu III. […]

11. travnja 2023.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet – Nabava poštanskih usluga

Poziv na dostavu ponuda Ponudbeni list Troškovnik

23. prosinca 2022.

Projektna dokumentacija za otvoreni postupak javne nabave: „Građevinski radovi na ispostavi Regionalnog znanstvenog centra Panonske Hrvatske“

Projektna dokumentacija za otvoreni postupak javne nabave: „Građevinski radovi na ispostavi Regionalnog znanstvenog centra Panonske Hrvatske“. Preuzimanje dokumentacije

05. listopada 2022.

Projektna dokumentacija za otvoreni postupak javne nabave: „Građevinski radovi i opremanje dvorca Janković u Suhopolju – Faza III“

Projektna dokumentacija za otvoreni postupak javne nabave: „Građevinski radovi i opremanje dvorca Janković u Suhopolju – Faza III“ Preuzimanje dokumentacije.

06. travnja 2022.

Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Na temelju čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl. 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020), Virovitičko-podravska županija objavljuje registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi, u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: […]

24. veljače 2022.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet – Nabava poštanskih usluga

Poziv na dostavu ponuda Ponudbeni list Troškovnik

07. lipnja 2021.

Projektna dokumentacija za postupak javne nabave velike vrijednosti: „Rekonstrukcija, opremanje objekta (dvorac Janković Cabuna) i hortikulturno uređenje“

Projektna dokumentacija za postupak javne nabave velike vrijednosti: „Rekonstrukcija, opremanje objekta (dvorac Janković Cabuna) i hortikulturno uređenje“ Glavni projekt Građevinska dozvola Izvedbeni projekt

21. svibnja 2021.

Obavijest o nadmetanju za postupak: Izgradnja Područne škole Vukosavljevica

Obavijest o nadmetanju za postupak: Izgradnja Područne škole Vukosavljevica, može se preuzeti ovdje

08. veljače 2021.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Nabava poštanskih usluga

Poziv na dostavu ponuda Ponudbeni list Troškovnik Troškovnik (excel)