Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Sadržaj kategorije "Javna nabava"

02. rujna 2021.

Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Pregled sklopljenih ugovora 2010. godina 2011. godina 2012. godina 2013. godina 2014. godina 2015. godina 2016. godina 2017. godina 2018. godina 2019. godina 2020. godina 2021. godina Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Pravilnik 2017 Registar jednostavne nabave Registar bagatelne nabave za […]

07. lipnja 2021.

Projektna dokumentacija za postupak javne nabave velike vrijednosti: „Rekonstrukcija, opremanje objekta (dvorac Janković Cabuna) i hortikulturno uređenje“

Projektna dokumentacija za postupak javne nabave velike vrijednosti: „Rekonstrukcija, opremanje objekta (dvorac Janković Cabuna) i hortikulturno uređenje“ Glavni projekt Građevinska dozvola Izvedbeni projekt

21. svibnja 2021.

Obavijest o nadmetanju za postupak: Izgradnja Područne škole Vukosavljevica

Obavijest o nadmetanju za postupak: Izgradnja Područne škole Vukosavljevica, može se preuzeti ovdje

08. veljače 2021.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Nabava poštanskih usluga

Poziv na dostavu ponuda Ponudbeni list Troškovnik Troškovnik (excel)

13. studenoga 2020.

Obavijest o nadmetanju za postupak: Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji sustava za navodnjavanje Kapinci-Vaška 2. faza

Obavijest o nadmetanju za postupak: Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji sustava za navodnjavanje Kapinci-Vaška 2. faza, može se preuzeti ovdje.

22. listopada 2020.

Obavijest o nadmetanju za postupak: Savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom, upravljanje projektom gradnje

Obavijest o nadmetanju za postupak: Savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom, upravljanje projektom gradnje, može se preuzeti ovdje.

Obavijest o nadmetanju za postupak: Gradnja sustava za navodnjavanje Kapinci-Vaška 2. faza

  Obavijest o nadmetanju za postupak: Gradnja sustava za navodnjavanje Kapinci-Vaška 2. faza, može se preuzeti ovdje.

07. listopada 2020.

Obavijest o nadmetanju za postupak: Izgradnja Područne škole Kladare

Obavijest o nadmetanju za postupak: Izgradnja Područne škole Kladare, može se preuzeti ovdje.

22. srpnja 2020.

Obavijest o nadmetanju za postupak: Nabava Multimedijalne opreme – Dvorac Janković

Obavijest o nadmetanju za postupak: Nabava laboratorijske opreme – laboratorijska oprema i laboratorijski namještaj, može se preuzeti OVDJE

Skip to content