Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Od ukupne površine (2.022,03 km2) 57 posto su obradive površine. Osim toga, 32 posto otpada na šume po čemu je Virovitičko – podravska županija iznimno bogata u Republici Hrvatskoj. Od navedene brojke (2.022,03 km2), 9 posto je građevinsko zemljište. Osim toga, a 2 posto površine su vodene površine.

Upravo ovi parametri daju jasnu smjernicu što je to Virovitičko – podravska županija. Mjesto gotovo nedirnute prirode, gdje se pitomi pašnjaci stapaju s padinama Papuka, Krndije i Bilogore, gdje su uvjeti za život, stvaranje obitelji, ali i ulaganja u proizvodnju, poljoprivredu, ali i, primjerice, kontinentalni turizam, idealni.

Po obradivim površinama, napose oranicama (991 km2) u odnosu na broj stanovnika, Virovitičko – podravska županija je prva u Hrvatskoj. Oranične površine zauzimaju 99.420 hektara ili 6,8 posto svih hrvatskih oraničnih površina, a poljoprivreda je grana na kojoj se temelji budućnost ove županije.
Voda je jedan od najvažnijih prirodnih resursa, vode na ovim prostorima ima gotovo u izobilju. Područje je iznimno bogato vlagom, s prosječnom godišnjom količinom padalina 800 – 827 mm.

Temperatura zraka od sjeverozapada prema jugoistoku od 10° do 10,7°C s time da su prosječne temperature ljeti oko 20°, a zimi oko 1,0°C. Potencijal Županije glede mineralnih sirovina je značajan, a istraživanja upućuju na nalazišta kvarcnog pijeska, gline, vapnenca i šljunka, ali i nafte te zemnog plina. U tri grada, sedam naselja iznad 1000 stanovnika te pojedinim općinskim središtima postoje razvojni potencijali koji mogu zadovoljiti potrebe poduzetnika za daljnji razvoj Županije.

Koje su to nesumljive kvalitete Virovitičko – podravske županije, koje će u budućnosti postati krucijalna prednost. Nabrojati ćemo samo one najvažnije: čist okoliš čemu danas teži gotovo svaka regija, ali čime se pohvaliti i podičiti mogu doista rijetki, a među njima je nedvojbeno i Virovitičko – podravska županija; ugodan i lijep prostor; šume koje su jedno od najvećih prirodnih bogatstava ovog područja; vode, kako rijeke, tako i brojna «mini» jezera, ali i brojna izvorišta pitke vode, posebno na obroncima Papuka i Krndije; povijesno kulturno nasljeđe; kvalitetno poljoprivredno zemljište; mineralne sirovine; razvijeno obrtništvo, vodeći kapaciteti prerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj; izvozno orijentirana industrijska proizvodnja i industrijska kultura, njegovana stoljećima; poduzetničke zone, slobodna zona; radno zainteresirani poduzetnici i stručnjaci; značajan geostrateški i prometni položaj.

Share Button