Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Sadržaj kategorije "Javna nabava"

13. kolovoza 2012.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti “Rekonstrukcija sa izgradnjom P.Š. Nova Jošava pri O.Š. I. Brlić-Mažuranić, Orahovica”

Virovitičko-podravska županija provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – “Rekonstrukcija sa izgradnjom P.Š. Nova Jošava pri O.Š. I. Brlić-Mažuranić, Orahovica”. Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 90/11.) objava je zajedno s dokumentacijom za nadmetanje, 10. kolovoza 2012. godine, poslana Elektroničkom oglasniku javne nabave na objavljivanje. Dokumentacija za nadmetanje može se […]

26. srpnja 2012.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti “Izgradnja P.Š. Sedlarica pri O.Š. P. Preradovića Pitomača”

Virovitičko-podravska županija provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – “Izgradnja P.Š. Sedlarica pri O.Š. P. Preradovića Pitomača”. Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 90/11.) objava je zajedno s dokumentacijom za nadmetanje, 25. srpnja 2012. godine, poslana Elektroničkom oglasniku javne nabave na objavljivanje. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u dolje […]

21. svibnja 2012.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti “Izgradnja P.Š. Starogradački Marof pri O.Š. P. Preradovića Pitomača”

Virovitičko-podravska županija provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – “Izgradnja P.Š. Starogradački Marof pri O.Š. P. Preradovića Pitomača”. Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 90/11.) objava je zajedno s dokumentacijom za nadmetanje 18. svibnja 2012. godine, poslana Elektroničkom oglasniku javne nabave na objavljivanje. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u […]

18. svibnja 2012.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti “Izgradnja P.Š. Lukač pri O.Š. I. G. Kovačića Gornje Bazje”

Virovitičko-podravska županija provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – “Izgradnja P.Š. Lukač pri O.Š. I. G. Kovačića, Gornje Bazje.” Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 90/11.) objava je zajedno s Dokumentacijom za nadmetanje 17. svibnja 2012. godine, poslana Elektroničkom oglasniku javne nabave na objavljivanje. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti […]

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti “Izgradnja P.Š. Rogovac pri O.Š. A.Cesarec, Špišić Bukovica”

Virovitičko-podravska županija provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – “Izgradnja P.Š. Rogovac pri O.Š. A. Cesarec, Špišić Bukovica”. Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 90/11.) objava je zajedno s dokumentacijom za nadmetanje 15. svibnja 2012. godine, poslana Elektroničkom oglasniku javne nabave na objavljivanje. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u […]

28. travnja 2012.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti “Nabava osobnih automobila putem operativnog leasinga”

Virovitičko-podravska županija provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – “Nabava osobnih automobila putem operativnog leasinga”. Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 90/11.) objava je zajedno s dokumentacijom za nadmetanje 27. travnja 2012. godine, poslana Elektroničkom oglasniku javne nabave na objavljivanje. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u dolje navedenim linkovima […]

13. travnja 2012.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – „Vatrogasna oprema za gašenje požara zatvorenog prostora“

Virovitičko-podravska županija provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – „Vatrogasna oprema za gašenje požara zatvorenog prostora“. Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 90/11.) objava je zajedno s dokumentacijom za nadmetanje 12. travnja 2012. godine, poslana Elektroničkom oglasniku javne nabave na objavljivanje. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u dolje navedenim […]

01. ožujka 2012.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – rekonstrukcija plinske kotlovnice

Virovitičko-podravska županija provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – rekonstrukcija plinske kotlovnice. Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 90/11.) objava je zajedno s dokumentacijom za nadmetanje 29. veljače 2012. godine, poslana Elektroničkom oglasniku javne nabave na objavljivanje. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u dolje navedenim linkovima – dokumentacija za […]