Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

28. rujna 2021.

1. sjednica Županijske skupštine

Materijali za 1. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (8. srpnja, 2021. godine u 11,00 sati) Poziv za 1. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

 1. Ovjera Zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Županijske skupštine
 2. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu
 4. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu
 5. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2020. godinu
 6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu
 7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa rada Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu s Financijskim izvješćem, Izvješćem o radu Turističkog vijeća i Izvješćem o radu direktorice Turističke zajednice
 8. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu sa Financijskim izvješćem
 9. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskom poslovanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu
 10. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu
 11. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Virovitica za 2020. godinu
 12. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2020. godinu
 13. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2020. godinu
 14. Razmatranje Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za područje Virovitičko-podravske županije u 2020. godini
 15. Razmatranje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Virovitičko-podravsku županiju
 16. Razmatranje Plana zaštite od požara za Virovitičko-podravsku županiju
 17. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije u 2020. godini
 18. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju doktora medicine, odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Virovitičko-podravske županije
 19. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o nabavi kitova, reagensa i ostali potrošni materijal za detekciju SARS-CoV-2
 20. Razmatranje prijedloga Odluke o otpisu potraživanja Virovitičko-podravske županije po kreditima odobrenim od strane Virovitičko-podravske županije za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede
 21. Razmatranje prijedloga Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE U PROSTORIMA ZGRADE ŽUPANIJE PREMA USTALJENOM RASPOREDU

S OBZIROM NA SITUACIJU UVJETOVANJU PANDEMIJOM BOLESTI COVID 19 SJEDNICA ĆE SE ODRŽATI UZ OBVEZU PRIDRŽAVANJA MJERA ODREĐENIH ODLUKAMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE KAO ŠTO SU NOŠENJE MASKI, OBVEZNA DISTANCA I DEZINFEKCIJA RUKU.

Materijali za 1. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.

Share Button