Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

07. lipnja 2023.

8. sjednica Županijske skupštine (14. ožujka 2023. godine)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

 1. Ovjera Zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o podnošenju prijedloga i peticija građana
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2024. – 2029. godine
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje 2023. – 2026. godine
 5. Razmatranje Javnih potreba iz Programa zdravstvene zaštite za 2023. godinu
 6. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1. srpnja – 31. prosinca 2022. godine
 7. Razmatranje Izvješća o radu prema Programu javnih potreba Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije u 2022. godini
 8. Razmatranje godišnjeg Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2022. godinu
 9. Razmatranje Analize stanja civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije u 2022. godini
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad mrtvozorničke službe
 12. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju jednog člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije
 13. Zaključak o davanju suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora čija vrijednost prelazi 132.722,81 euro:

Materijali za 8. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 131.

Share Button