Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

07. ožujka 2023.

7. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

 1. Ovjera Zapisnika sa 6. sjednice Županijske skupštine
 2. Razmatranje prijedloga Izvješća o nastavku obavljanja dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata i prestanku mandata vijećnika Županijske skupštine
 3. Razmatranje prijedloga 2. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 4. Razmatranje prijedloga Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine u 2023. godini
 7. Razmatranje prijedloga Programa rada Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u 2023. godini
 8. Razmatranje prijedloga Godišnjeg programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2023. godini
 9. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Orahovica za 2023. godinu
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe na području Virovitičko-podravske županije za 2024. godinu
 11. Razmatranje prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu
 12. Razmatranje prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2023. – 2025. godine
 13. Razmatranje Izvješća o stanju u gospodarstvu na području Virovitičko-podravske županije
 14. Razmatranje Informacije o stanju komunalne infrastrukture i pružanju vodnih usluga na području Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu
 15. Razmatranje Izvješća o Provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe klimatskih promjena u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje 2017. – 2021. godine 
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu imovine evidentirane u poslovnim knjigama Virovitičko-podravske županije

Materijali za 7. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 131.

Share Button