Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

07. prosinca 2022.

6. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (24. listopada 2022. godine)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

 1. Ovjera zapisnika s 5. sjednice Županijske skupštine
 2. Razmatranje Izvješća Mandatne komisije o nastavku obavljanja dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata i prestanku mandata  vijećnika Županijske skupštine
 3. Razmatranje prijedloga Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Virovitičko-podravske županije
 5. Razmatranje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine
 6. Razmatranje Izvješća o radu župana za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Virovitičko-podravske županije
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Virovitičko-podravske županije
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju Virovitičko-podravske županije trgovačkom društvu ELKOMNET d.o.o.
 10. Razmatranje prijedlog Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja trgovačkog društva VIROEXPO d.o.o. Virovitica
 11. Razmatranje prijedloga Zaključka o produljenju važenja Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje 2017.-2021. godine
 12. Razmatranje prijedloga Zaključka o utvrđivanju prijedloga Dopune prijedloga potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija za razdoblje 2020. – 2024. godine
 13. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije za 2021.godinu, Financijsko izvješće
 14. Razmatranje Informacije o upisu učenika u prvi razred srednje škole na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2022./2023. godini
 15. Razmatranje Informacije o održanim natjecanjima i smotrama učenika osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije u školskoj 2021./2022.godini
 16. Razmatranje prijedloga Zaključka o pokretanju postupka darovanja nekretnina u svrhu uređenja imovinsko-pravnih odnosa
 17. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje

Materijali za 6. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 131.

Share Button