Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

06. listopada 2021.

2. sjednica Županijske skupštine (5. listopad 2021. godine)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

 1. Ovjera Zapisnika s 1. sjednice Županijske skupštine
 2. Razmatranje Zaključka o utvrđivanju prijedloga potrebe specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija za razdoblje 2020. – 2024. godine
 3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
 4. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1. siječanj – 30. lipanj 2021. godine
 5. Razmatranje Informacije o upisu učenika u I. razred srednje škole na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2021./2022. godini
 6. Razmatranje Informacije o održanim natjecanjima i smotrama učenika osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije u školskoj 2020./2021. godini
 7. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu
 8. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju stjecanja nekretnina Grada Virovitice prijenosom nekretnina u korist Virovitičko-podravske županije
 9. Razmatranje prijedloga Zaključka o utvrđivanju interesa Virovitičko-podravske županije bez provođenja javnog natječaja Tehnološko-inovacijskom centru Virovitica
 10. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica za zaključivanje jednogodišnjeg ugovora o nabavi, nabavi, pranju i glačanju rublja
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu imovine evidentirane u poslovnim knjigama Virovitičko-podravske županije Osnovnoj školi Suhopolje
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Koordinacije za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 13. Izbor Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE U PROSTORIMA ZGRADE ŽUPANIJE PREMA USTALJENOM RASPOREDU

S OBZIROM NA SITUACIJU UVJETOVANJU PANDEMIJOM BOLESTI COVID 19 SJEDNICA ĆE SE ODRŽATI UZ OBVEZU PRIDRŽAVANJA MJERA ODREĐENIH ODLUKAMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE KAO ŠTO SU NOŠENJE MASKI, OBVEZNA DISTANCA I DEZINFEKCIJA RUKU.

Materijali za 2. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 131.

Share Button