Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije
Adresa: Ljudevita Gaja 21, Virovitica
Telefon: 033 722-160
Fax: 033 721-198
E-mail: dz-virovitica.uprava@vt.t-com.hr
Web: www.dom-zdravlja-vpz.hr

Opća bolnica Virovitica
Adresa: Ljudevita Gaja 21, Virovitica
Telefon: 033 747 444
Fax: 033 725 323
E-mail: ravnateljstvo@bolnica-virovitica.hr
Web: www.bolnica-virovitica.hr

Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije
Adresa: Ljudevita Gaja 21, Virovitica
Telefon: 033 722 710
Fax: 033 725 944
E-mail: uprava@zhmvpz.hr
Web: www.zhmvpz.hr

Zavod za javno zdravstvo „Sv. Rok“ Virovitičko-podravske županije
Adresa: Ljudevita Gaja 21, Virovitica
Telefon: 033 727031
Fax: 033 781 401
E-mail: zzjzvpz-uprava@zzjzvpz.hr
Web: www.zzjzvpz.hr
Share Button