Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

HUMANITARNA POMOĆ

Od 01. srpnja 2020. godine sve pravne i fizičke osobe u obavezi su otvoriti korisnički račun u aplikaciji “HUMANITARNA POMOĆ“.

Pristup aplikaciji “Humanitarna pomoć“:  https://humanitarna-pomoc.mrosp.hr

Korisničke upute – Aplikacija za humanitarnu pomoć

Način i uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

1. STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI

Stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći su svi oblici kontinuiranog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći od strane neprofitnih pravnih osoba kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Humanitarnu pomoć pod uvjetima ovoga Zakona mogu prikupljati i pružati:

  • neprofitne pravne osobe registrirane u RH kojima je djelatnost prikupljanja i pružanja humanitarna ovlast propisana posebnim zakonom
  • neprofitne pravne osobe registrirane u RH kojima je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost pod uvjetom da je u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva organizirala najmanje pet humanitarnih akcija ili manji broj ako su trajale ukupno najmanje 180 dana ili da je rješenjem odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 102/15, 98/19)
  • zaklada odnosno fundacija čija je zakladna svrha sukladno članku 2.stavku 1. Zakona o humanitarnoj pomoći

Podnošenje Zahtjeva, potrebna dokumentacija, podnošenje izvješća i obrasci propisani su: Zakonom o humanitarnoj pomoći („NN“ br.102/15, 98/19 i Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći („NN“ br.16/20)

Obrazac 1 – Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Obrazac 2 – Trogodišnji Program rada pravne osobe koja podnosi Zahtjev za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Obrazac 3 – Izvješće o provedbi trogodišnjeg Programa rada pravne osobe kojoj je odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Obrazac 4 – Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći

Izvršnošću rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći podnositelj zahtjeva stječe pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

2. HUMANITARNA AKCIJA

Humanitarna akcija vremenski je ograničeno organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika, odnosno korisnike ili za definiranu svrhu.
Humanitarna akcija ne može trajati duže od 90 dana.
Organizator humanitarne akcije podnosi zahtjev nadležnom upravnom tijelu putem aplikacije najmanje 15 dana prije planiranog početka akcije, a iznimno u kraćem roku, ako to zahtijevaju izvanredne okolnosti uslijed ugroženosti života i zdravlja ljudi.

Humanitarnu akciju pod uvjetima ovog Zakona mogu provoditi:

  • stalni prikupljači humanitarne pomoći
  • neprofitne pravne osobe koje nemaju rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, profitne pravne osobe i fizičke osobe

Podnošenje Zahtjeva, potrebna dokumentacija, podnošenje izvješća i obrasci propisani su: Zakonom o humanitarnoj pomoći („NN“ br.102/15, 98/19) i Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći („NN“ br.16/20)

Obrazac 5 – Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije-ISP

Obrazac 6 – Plan provođenja humanitarne akcije

Obrazac 7 – Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći

Obrazac 8 – Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji-ISP

Izvršnošću rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije organizator humanitarne akcije stječe pravo korištenja logotipa humanitarne akcije.
Organizator humanitarne akcije dužan je prilikom provedbe i oglašavanja humanitarne akcije na odgovarajući način istaknuti logotip humanitarne akcije.

EVIDENCIJE HUMANITARNIH AKCIJA:
Evidencija nadležnog upravnog tijela o izdanim rješenjima kojim se organizatorima humanitarnih akcija odobrava provođenje humanitarne akcije

EVIDENCIJE STALNIH PRIKUPLJAČA HUMANITARNE POMOĆI:
Evidencija nadležnog upravnog tijela o pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

IZVJEŠĆA 2020:
Redovito izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Slatina
Konačno izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Slatina
Izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
Izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica
Izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Slatina
Izvješće – Pro Vita 4+

IZVJEŠĆA 2021:
Godišnje izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
Godišnje izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Slatina
Godišnje izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica
Godišnje izvješće – Pro Vita 4+

IZVJEŠĆA 2022:
Godišnje izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
Godišnje izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Slatina
Godišnje izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica

IZVJEŠĆA 2023:
Godišnje izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
Godišnje izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Slatina
Godišnje izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica

IZVJEŠĆA 2021./2022. HUMANITARNE AKCIJE:
Redovito izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Slatina
Konačno izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Slatina
Redovito izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Slatina
Konačno izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Slatina
Redovito izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
Konačno izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
Redovito izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica
Konačno izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica
Redovito izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Slatina
Konačno izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Slatina

IZVJEŠĆA 2023. HUMANITARNE AKCIJE:
Redovito izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
Konačno izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
Redovito izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Slatina
Konačno izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Slatina
Redovito izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica
Konačno izvješće – Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica

TROGODIŠNJA IZVJEŠĆA:
Trogodišnji izvještaj – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
Trogodišnji izvještaj – Gradsko društvo Crvenog križa Slatina
Trogodišnji izvještaj – Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica

Share Button