Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Ukop uz vojne počasti

Pravo na ukop i vojne počasti imaju:

 • smrtno stradali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona nakon ekshumacije i identifikacije
 • umrli hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
 • umrli hrvatski branitelji iz Domovinskog rata.

Poginuli hrvatski branitelji nakon ekshumacije i identifikacije

Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka uz odavanje vojne počasti ako obitelj pravodobno obavijesti nadležno prvostupanjsko tijelo o ukopu, odnosno ovaj Upravni odjel koji će po zaprimanju zahtjeva izdati narudžbenice za pokriće troškova u Pravilnikom propisanom iznosu.

Troškovi prijevoza i ukopa
Troškovi prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i točke b) Zakona su:

 1. pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov
 2. troškovi ukopa i/ili kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, kremiranja, razglasa, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanje i vraćanje pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenje kolica, fugiranje grobnog otvora i sl.
 3. glazba za pratnju pogrebne povorke i kod odavanja vojne počasti: sviranje ili pjevanje državne himne i izvođenje propisane skladbe nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja u krematoriju, predviđeno propisom iz članka 15. Pravilnika
 4. vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 600,00 kuna s PDV-om)
 5. tiskanje osmrtnica (do 30 komada, sa ili bez fotografije)
 6. objavljivanje obavijesti o ukopu u jednom hrvatskom dnevnom listu (do 420,00 kuna s PDV-om)
 7. prijevoz pokojnika od mjesta identifikacije do mjesta ukopa
 8. zastava Republike Hrvatske za pokrivanje lijesa uz odavanje vojne počasti i
 9. grobno mjesto s betoniranim okvirom sukladno članku 7. Pravilnika.

Troškovi prijevoza i ukopa umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i umrlog HRVI iz Domovinskog rata su:

 1. pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, osnovna urna, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov (do 1.800,00 kuna s PDV-om)
 2. troškovi ukopa i/ili troškovi kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, razglasa, krematorija, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanja pokrovne ploče, vraćanja pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenja kolica, fugiranja grobnog otvora, polaganja urne i slično (do 1.500,00 kuna s PDV-om)
 3. izvođenje propisane skladbe kod odavanja vojne počasti nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja (u neto iznosu od 400,00 kuna)
 4. vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 600,00 kuna s PDV-om)
 5. prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa unutar Republike Hrvatske (do 5 kn/km s PDV-om),
 6. prijevoz pokojnika izvan Republike Hrvatske (do 5 kn/km, a najviše do 4.000,00 kuna s PDV-om),
 7. zastava Republike Hrvatske za pokrivanje lijesa uz odavanje vojne počasti i
 8. grobno mjesto s betoniranim okvirom sukladno članku 9. Pravilnika.

Podnošenje zahtjeva
Pravo na ukop uz vojnu počast (ako to obitelj želi) osigurava se izdavanjem narudžbenice ako se o smrti pravodobno izvijesti nadležno tijelo ili povratom sredstava osobi koja je platila troškove ukopa i podnijela zahtjev u roku od 90 dana od ukopa.
Zahtjev se podnosi ovom Upravnom odjelu u županiji uz uvid u osobne podatke podnositelja zahtjeva i prilaganje sljedeće dokumentacije:

 • presliku rješenja o priznatom statusu HRVI-ja, odnosno presliku potvrde o statusu hrvatskog branitelja
 • potvrdu o činjenici smrti ili smrtni list
 • zamolbu/zahtjev za povrat troškova pokopa (podnosi fizička ili pravna osoba koja je platila račun)
 • original računa
 • presliku tekućeg računa ili zaštićenog računa podnositelja zahtjeva.

U slučaju smrti hrvatskog branitelja kontaktirati na broj: 099-706-5104

Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

UKOP- Hrvatski branitelj ili HRVI

UKOP- Povrat troškova ukopa

UKOP-zahtjev za povrat troskova uredenja grobnog mjesta identificiranog HB ili umrlog HRVI

UKOP-zahtjev za ukop identificiranog HB

Ukop-zahtjev za uredenje grobnog mjesta identificiranog HB ili umrlog HRVI

Share Button