Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Status HRVI iz Domovinskog rata

Priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i pripadajućih prava ostvaruje se po određenim kriterijima.

Oštećenjem organizma smatra se:

  • rana ili ozljeda koju je hrvatski branitelj zadobio u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  • zatočeništvo u neprijateljskom zatvoru, logoru ili drugom neprijateljskom objektu tijekom sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  • bolest ili pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti, ako je neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

U postupku priznavanja statusa HRVI proći ćete vještačenje pred Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a ako se radi o priznavanju statusa HRVI po osnovi bolesti, tada ćete prije vještačenja proći i stručnu procjenu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi.

ZAHTJEV HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA

Share Button