Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Savjet za zdravlje

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti određeno je da se u cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite na svom području jedinica područne (regionalne) samouprave osniva Savjet za zdravlje.

Zadaće Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije:

 • davati mišljenje na prijedlog plana zdravstvene zaštite za područje Virovitičko-podravske županije
 • predlagati mjere za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u Virovitičko-podravskoj županiji
 • sudjelovati u planiranju i evaluaciji zdravstvene zaštite na području Virovitičko-podravske županije
 • usmjeravati zdravstvenu politiku
 • planirati zdravstvenu zaštitu u cilju osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovnika Virovitičko-podravske županije

Prijedlozi i preporuke Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije koriste se za kreiranje strateških dokumenata županijske zdravstvene politike i ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite.

Ako korisnici zdravstvene zaštite, imaju prijedlog ili mišljenje o tome kako poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite, mogu se obratiti Savjetu za zdravlje putem Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije.

Članovi savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije su:

 1. prim.mr.sc.Miroslav Venus dr.med.specijalist epidemiolog, predsjednik
 2. Lahorka Weis, dipl.oec., potpredsjednica
 3. Dinko Blažević dipl.oec., član
 4. Ivica Fotez, dr.med.spec. fiziikalne medicine i rehabilitacije, član
 5. Melita Sirovica, dipl.oec., član
 6. Renata Gutt-Nuk, dr.med.sprecijalist interne medicine-subspecijalist hematolog, član
 7. Tonček Moslavac, dipl.iur., član
Share Button