Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Savjet za socijalnu skrb

Zakonom o socijalnoj skrbi određeno je da se u cilju planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga i ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na svom području, jedinica područne (regionalne) samouprave osniva Savjet za socijalnu skrb.

Zadaće Savjeta za socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije su:

 • predlagati donošenje socijalnog plana za područje Virovitičko-podravske županije
 • planirati razvoj mreže socijalnih usluga
 • pratiti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na području Virovitičko-podravske županije
 • utvrđivati stanje kapaciteta za pružanje usluga socijalne skrbi
 • pratiti dostupnosti mreže socijalnih usluga
 • utvrđivati potrebe za institucionalnom skrbi
 • utvrđivati potrebe za izvanistitucionalnim oblicima skrbi
 • davati inicijative za izmjenu mreže ustanova socijalne skrbi
 • predlagati mjere za socijalnu zaštitu skupina u većem riziku od socijalne isključenosti
 • predlagati mjere u cilju osiguravanja zdravog okoliša
 • obavljati i druge zadaće na području socijalne skrbi u svrhu ostvarivanja strateških razvojnih ciljeva Županije sukladno važećim propisima

Ako korisnici socijalnih usluga, imaju prijedlog ili mišljenje o tome kako poboljšati kvalitetu i dostupnost socijalnih usluga, mogu se obratiti Savjetu za socijalnu skrb putem Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

Članovi Savjeta za socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije su:

 1. Melita Sirovica, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Virovitičke-podravske županije, predsjednica
 2. Marija Bajan Prokl, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Virovitica, član,
 3. Ljiljana Randelj, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slatina, član,
 4. Zlata Rončević, ravnateljica Doma za odrasle osobe Borova, član
 5. Ksenija Vujanović Juras, ravnateljica OŠ Josipa Kozarca Slatina, član.
Share Button