Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Mrtvozornička služba

Poslovi mrtvozorenja obavljaju se sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti.

Pregled osobe umrle izvan zdravstvene ustanove mrtvozornik obavlja u pravilu na mjestu smrti, najkasnije u roku od 12 sati nakon primitka obavijesti o činjenici smrti.

Mrtvozornik svoje ovlaštenje dokazuje iskaznicom, koju na propisanom obrascu izdaje Županija.

Radno vrijeme mrtvozornika je od 6,00 sati do 22,00 sata

Share Button