Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Besplatni udžbenici

Imate pravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama te redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima. Obvezni udžbenici su udžbenici s Konačne liste odabranih udžbenika koju objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Uvjeti
Uvjeti i postupak ostvarivanja prava propisani su Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (NN 80/18), a temeljem članka 125. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19).
Pravo na besplatne obvezne udžbenike ostvarujete ako ste:

  1. dijete smrtno stradaloga ili dijete nestalog hrvatskog branitelja
  2. hrvatski ratni vojni invalid (HRVI)
  3. hrvatski branitelj
  4. dijete HRVI-a
  5. dijete hrvatskog branitelja koji je u obrani suvereniteta RH sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Pravo na besplatne obvezne udžbenike ostvarujete ako to pravo ne ostvarujete po drugim propisima i ako su redoviti prihodi po članu vašeg kućanstva manji od 1.995,60 kuna, odnosno manji od iznosa cenzusa (60 posto proračunske osnovice).

Visina prihoda nije bitna ako ste:

  • dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja (neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja)
  • dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja (neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja)
  • dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja i
  • ako zahtjev za ostvarivanje prava podnesete u propisanom roku uz ispunjavanje ostalih propisanih uvjeta.

Visina novčane naknade
Pravo ostvarujete u obliku novčane naknade.
Visine novčanih naknada su različite:
– za redovite učenike osnovnih i srednjih škola naknada odgovara iznosu s originalnog računa za kupljene obvezne udžbenike (iz priloženog računa uzimaju se samo iznosi koji se odnose na cijene obveznih udžbenika s Konačne liste za razred i odjeljenje škole u koju je učenik upisan)
– ako ne priložite račun za kupljene obvezne udžbenike, novčana naknada iznosi 70 posto maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika prema Konačnoj listi
– visina naknade za studente je u iznosu maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika jedinstvene za sve razrede svih srednjih škola, uvećane za 20 posto.

Podnošenje zahtjeva
Zahtjev za priznavanje prava na besplatne obvezne udžbenike za učenike osnovnih i srednjih škola podnosi se od 1. srpnja do 1. studenoga tekuće školske godine.
Zahtjev za priznavanje prava na besplatne obvezne udžbenike za studente podnosi se od 1. siječnja do 30. travnja tekuće akademske godine.

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike

Share Button