Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Prostorni planovi

 • Obavijest o javnoj raspravi – III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Suhopolja (preuzmi)
 • Obavijest o javnoj raspravi – Prostorni plan uređenja Suhopolja (Obavijest) (poveznica)
 • Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Odluka o stavljanju na javni uvid Strateške studije utjecaja na okoliš za izradu VI. Izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Javna rasprava u postupku izrade VI. Izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Javna rasprava  u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu VI. Izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Strateška studija VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

Prijedlog VI. Izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

 • Obavijest o javnoj raspravi – UPU Lipik
 • Obavijest o javnoj raspravi – II. izmjene UPU Slatina
 • Obavijest o javnoj raspravi – I. izmjene PPUG Slatina
 • Objava Izvješća o provedenoj javnoj raspravi za VI. izmjene i dopune PPVPŽ (poveznica)
 • Zaključak Konačnog prijedloga VI. Izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Konačan prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (poveznica)

VII. izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije


Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije

VIII. Izmjene i dopuna Prostornog plana Virovitičko–podravske županije

Share Button