Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

06. srpnja 2020.

14. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije

Materijali za 14. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (10. 6. 2020. godine)

Poziv za 14. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

 1. Ovjera zapisnika sa 13. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)
 2. Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu (preuzmi)
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o uvođenju lokalne riznice Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o produljenju Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine (preuzmi)
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi VII. izmjena o dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 6. Razmatranje Prijedloga Mreže osnovnih škola na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 7. Razmatranje Prijedloga Mreže srednjih škola na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 8. Razmatranje prijedloga Programa potpora u poljoprivredi Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu (preuzmi)
 9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu VIDRE – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu (preuzmi)
 10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Program rada Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu sa Financijskim izvješćem, Izvješćem o radu Turističkog vijeća i Izvješćem o radu direktorice Turističkog ureda (preuzmi)
 11. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije u 2019. godini (preuzmi)
 12. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu (preuzmi)
 13. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s financijskim izvješćem (preuzmi)
 14. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Virovitica za 2019. godinu (preuzmi)
 15. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu (preuzmi)
 16. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu (preuzmi)
 17. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Društva Crvenog križa Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu (preuzmi)
 18. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2019. godinu (preuzmi)
 19. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2019. godinu (preuzmi)
 20. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2019. godinu (preuzmi)
 21. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenju otpadom za područje Virovitičko-podravske županije u 2019. godini (preuzmi)
 22. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu (preuzmi)
 23. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje okvirnog sporazuma i dva jednogodišnja ugovora o opskrbi plinom (preuzmi)
 24. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 25. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja Kazališta Virovitica (preuzmi)

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE

Materijali za 14. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.

 • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Evidencijski listić (preuzmi)
 • Prijedlozi župana za uvrštavanje u dnevni red (preuzmi)
 • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
 • Odbor za prostorno uređenje, komunalno stambene djelatnosti i zaštitu okoliša (preuzmi)
 • Prijedlog dopune dnevnog reda (preuzmi)
 • Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa rada Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s financijskim izvješćem, izvješćem i radu Turističkog vijeća i izvješćem o radu direktorice Turističkog ureda (preuzmi)
 • Odbor za financije i proračun (preuzmi)
Share Button