Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

10. lipnja 2024.

Poduzetnički inkubator VPŽ d.o.o. bio je domaćin 6. sastanka Koordinacije profesionalaca za EU fondove Slavonije i Baranje

Dana 06. lipnja 2024. godine, u prostorijama Poduzetničkog inkubatora VPŽ održan je 6. sastanak Koordinacije profesionalaca za EU fondove Slavonije i Baranje, koji je organizirala Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) Regionalni ured Osijek. Cilj ove koordinacije je okupiti članove HUP-a koji su aktivno uključeni u EU projekte, kako bi razmijenili iskustva i unaprijedili međusobnu suradnju.

Poduzetnički inkubator VPŽ d.o.o. predstavio je svoju ulogu kao poduzetničke potporne institucije. Poseban naglasak stavljen je na projekt izgradnje Mreže inkubatora Virovitičko-podravske županije, koji obuhvaća inkubatore u Pitomači, Orahovici i Slatini. Direktorica Neda Martić nakon uvodnog pozdrava i zahvale sudionicima na izdvojenom vremenu i želji da se osobno dođe na koordinaciju, predstavila je sve aktivnosti kojima se Inkubator bavi, a koje uključuje izradu poslovnih planova, izradu investicijskih  studija, prijavu poduzetnika na natječaje EU-a i nacionalne natječaje, provedu projekata te prijave infrastrukturnih projekata koji se provode u JLS-e a koji su sufinancirani iz mjera ruralnog razvoja. Sudionici su mogli pogledati i film koji je na najbolji način prikazao neke od projekta koji su provedeni uz pomoć Poduzetničkog inkubatora.

Saša Andrović, voditelj odjela za gospodarstvo,  kroz prezentaciju upoznao je sudionike sa stanarima Inkubatora te naglasio koje su pogodnosti korištenja istih.

Članovi Koordinacije su posjetili i Panonski drvni centar kompetencija (PDCK), kojeg je predstavio direktor Denis Validžić. PDCK je specijalizirana ustanova koja se bavi istraživanjem i razvojem u drvnoj industriji, te pruža podršku poduzetnicima u tom sektoru.

Na kraju sastanka sudionici su izrazili potrebu za slijedećim događanjima koji mogu poboljšati njihov rad. Tu se prije svega mislilo na organizaciju informativnih radionica koje se planiraju krajem osmog i početkom devetog mjeseca, a koje će uključivati HAMAG-ove i HBOR-ove kreditne linije za poticanje razvoja poduzetništva. Na ova događanja biti će pozvani i poduzetnici.  

Koordinacija profesionalaca za EU fondove Slavonije i Baranje, osnovana pri HUP Reg. ured Osijek, ima za cilj okupiti savjetodavne tvrtke, razvojne agencije, poduzetničke centre, inkubatore i druge relevantne subjekte koji su uključeni u EU projekte. Na sastancima se razmjenjuju iskustva, diskutiraju aktualni izazovi i identificiraju prilike za međusobnu suradnju.

Ovakva praksa sastanaka i umrežavanja nastavit će se i dalje, s ciljem jačanja kapaciteta za povlačenje sredstava iz EU fondova te unapređenja regionalnog razvoja kroz uspješno provedene projekte. Očekuje se da će kontinuirana razmjena znanja i iskustava među članovima Koordinacije doprinijeti učinkovitijoj realizaciji projekata i boljem iskorištavanju dostupnih sredstava. (inkubatorivpz.hr)

Share Button