Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

06. lipnja 2024.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim stranicama Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024.
Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje aktivnosti koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti.

Cilj ovog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada i povećanju stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja.

Pravo na korištenje sredstva Fonda, kao prijavitelji mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici sukladno članku 68. stavku (1) točkama 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom.
Sredstva Fonda za jedinice lokalne samouprave:

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva do najviše 8.000,00 € ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom:

  • – Do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske
  • – Do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
  • – Do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske

Rok za dostavu prijave počinje danom objave Poziva, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. Više o pozivu možete pronaći OVDJE

Share Button