Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

05. lipnja 2024.

Ulaganje u budućnost: Općina Suhopolje osigurava potrebnu opremu za školu

Povodom Dana Osnovne škole Suhopolje i 212 godina postojanja i rada, Općina Suhopolje nabavila je traktorsku kosilicu, čije je ključeve ravnatelju Anti Škrabi uručio načelnik Općine Suhopolje Goran Doležal. Nabavu traktorske kosilice inicirao je ravnatelj što je Općina Suhopolje prihvatila i krenula u nabavku, a sve za potrebe održavanja okoliša kako matične škole u Suhopolje, tako i Područnih škola u Borovi, Pčeliću, Pepelanama, Levinovcu, Cabuni i Orešcu.

“Naravno da nije ovo jedini način suradnje i pomoći koju pružamo Osnovnoj školi Suhopolje. Tako već nekoliko godina Općina Suhopolje sufinancira rad Osnovne škole Suhopolje u svrhu zadovoljenja potreba za redovnom djelatnošću, a ove školske godine, na vlastitu inicijativu, pomagali smo u nabavci sanitarnih potrepština. Kako bi pomogli roditeljima naše djece, i ove godine u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom, Općina Suhopolje sufinancirat će nabavku pomoćnih nastavnih materijala za sve učenike od 1. do 4. razreda, dok ćemo za učenike od 5. do 8. razreda nabavku pomoćnih nastavnih materijala financirati iz općinskog proračuna” – rekao je načelnik Doležal. (www.suhopolje.hr, Foto: Općina Suhopolje)

Share Button