Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

22. ožujka 2024.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora tradicijskim obrtima na području Virovitičko-podravske županije u 2024. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora tradicijskim obrtima.

Link za registraciju novih korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu postojećih korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Upute za korisnike aplikacije.

Prijaviti se može isključivo putem SOM aplikacije a prijave predane poštom ili osobno neće uzimati u razmatranje.
Tehnička podrška vezana uz e-prijave isključivo putem adrese e-pošte: podrska@som-system.com

Share Button