Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

15. veljače 2024.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalničkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2024.

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

  • Upute za prijavitelje (PDF)
  • Opisni obrazac prijave projekta(popunjava se isključivo kroz aplikaciju za prijavu na natječaj)
  • Obrazac proračuna projekta popunjava se isključivo kroz aplikaciju za prijavu na natječaj)
  • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (preuzima se kroz aplikaciju za prijavu na natječaj, potpisati i ovjeriti te dostaviti kroz aplikaciju za prijavu na natječaj)
  • Izjava o partnerstvu (preuzima se kroz aplikaciju za prijavu na natječaj, potpisati i ovjeriti te dostaviti kroz aplikaciju za prijavu na natječaj)

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Virovitičko-podravska županija):

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta):

  • Obrazac opisnog izvještaja (dostavljati će se putem aplikacije za praćenje provedbe proračunskih sredstava)
  • Obrazac financijskog izvještaja(dostavljati će se putem aplikacije za praćenje provedbe proračunskih sredstava)

 

NAPOMENA: PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ PODNOSE SE ISKLJUČIVO PUTEM APLIKACIJE ZA PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ KOJA JE DOSUPNA NA SLJEDEĆEM LINKU:

Link za registraciju novih korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu postojećih korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Uputa za prijavu na natječaj kroz aplikaciju.

Za tehničku podršku prilikom popunjavanja prijave možete se obratiti na e-mail adresu: podrska@som-system.com

Share Button