Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

02. ožujka 2020.

12. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije

Poziv za 12. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Ovjera zapisnika s 11. sjednice (preuzmi)
2. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
3. Razmatranje prijedloga Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020.. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (preuzmi)
4. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu (preuzmi)
5. Razmatranje prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
6. Razmatranje prijedloga Odluke o zaključenju Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne uprave (preuzmi)
7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
8. Razmatranje prijedloga Programa rada Županijske skupštine za 2020. godinu (preuzmi)
9. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Virovitičko-podravske županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u 2020. godini (preuzmi)
10. Razmatranje prijedloga Godišnjeg programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini (preuzmi)
11. Razmatranje Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Orahovica za 2020. godinu (preuzmi)
12. Razmatranje Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta s financijskim planom Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu (preuzmi)
13. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite Virovitičko-podravske županije u 2019. godini (preuzmi)
14. Razmatranje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Virovitičko. podravske županije u 2020. godini (preuzmi)
15. Razmatranje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu (preuzmi)
16. Razmatranje Procjene rizika od velikih nesreća za Virovitičko-podravsku županiju (preuzmi)
17. Razmatranje Informacije o stanju komunalne infrastrukture na području Virovitičko -podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
18. Razmatranje Informacije o upisu učenika u I. razred srednje škola na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2019./2020. godini (preuzmi)
19. Razmatranje Informacije o održanim natjecanjima i smotrama učenika osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije u školskoj 2018./2019. godini (preuzmi)
20. Razmatranje prijedloga Zaključka o sudjelovanju Virovitičko-podravske županije u Programu poduzetništvo mladih, žena i početnika Hrvatske banke za obnovu i razvitak (preuzmi)

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE

Materijali za 12. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.

  • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
  • Evidencijski listić (preuzmi)
  • Prijedlozi župana za uvrštavanje u dnevni red (preuzmi)
  • Odbor za financije i proračun (preuzmi)
  • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
  • Odbor za prostorno uređenje, komunalno stambene djelatnosti i zaštitu okoliša (preuzmi)
Share Button