Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

10. rujna 2019.

10. sjednica Županijske skupštine

Materijali za 10. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (18. 6. 2019. godine)

Poziv za 10. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (ovdje)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Ovjera zapisnika s 9. sjednice Županijske skupštine (preuzmi) 2. Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi) 3. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Virovitičko–podravske županije za 2018. godinu (preuzmi) 4. Razmatranje Prijedloga Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine (preuzmi) 5. Razmatranje prijedloga Akcijskog plana za provedbu Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine (preuzmi) 6. Razmatranje prijedloga Komunikacijske strategije za provedbu Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine (preuzmi) 7. Razmatranje prijedloga Strategije razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019. – 2023. godine (preuzmi) 8. Razmatranje prijedloga Izvještaja o stanju u prostoru za razdoblje od 2013. do 2018. godine (preuzmi) 9. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za područje Virovitičko –podravske županije u 2018. godini (preuzmi) 10. Razmatranje prijedloga Plana zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019.-2023. godine (preuzmi) 11. Razmatranje prijedloga Odluke: a) o izmjenama Odluke o osnivanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (preuzmi) b) o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije (preuzmi) c) o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije (preuzmi) 12. Razmatranje prijedloga Zaključka: a) o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (preuzmi) b) o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije (preuzmi) c) o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije (preuzmi) d) o davanju suglasnosti na Statut Opće bolnice Virovitica (preuzmi)

13. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine i davanja u zakup poslovnih prostora Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (preuzmi) 14. Razmatranje prijedloga Zaključka o utvrđivanju prijedloga potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija za razdoblje od 2020.-2024. godine (preuzmi) 15. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi) 16. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi) 17. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Virovitičko-podravske županije u 2018. godini (preuzmi) 18. Razmatranje Izvješća o radu Opće bolnice Virovitica za 2018. godinu (preuzmi) 19. Razmatranje Izvješća o radu Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi) 20. Razmatranje Izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2018. godinu (preuzmi) 21. Razmatranje Izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2018. godinu (preuzmi) 22. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi) 23. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s financijskim izvješćem (preuzmi) 24. Razmatranje Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi) 25. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2018. godinu (preuzmi) 26. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi) 27. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE

Materijali za 10. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.

  • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
  • Evidencijski listić (preuzmi)
  • Zaključak o prihvaćanju Strategije razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019. – 2020. (preuzmi)
  • Prezentacija Strategije razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019. – 2023. (preuzmi)
  • Zaključak o donošenju Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine (preuzmi)
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
  • Odbor za prostorno uređenje, komunalno stambene djelatnosti i zaštitu okoliša (preuzmi)
  • Odbor za financije i proračun (preuzmi)
  • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
Skip to content