Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

30. listopada 2018.

6. sjednica Županijske skupštine

Poziv za 6. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Ovjera zapisnika:
a) sa 5. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)
b) Izvanredne sjednice Županijske skupštine (preuzmi)
2. Usvajanje Deklaracije o prometnoj izoliranosti Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
3. Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu (preuzmi)
4. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu (preuzmi)
5. Razmatranje prijedloga 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018.godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (preuzmi)
6. Razmatranje prijedloga Poslovničke Odluke o dopuni Poslovnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
7. Razmatranje prijedloga Odluke mjerama čuvanja i zaštite šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre i paljenje drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište šumoposjednika na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
8. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za područje Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu (preuzmi)
9. Razmatranje Izvještaja o radu Hrvatske poljoprivredno -šumarske savjetodavne službe Podružnice Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu (preuzmi)
10. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2017.godinu s Financijskim izvješćem (preuzmi)
11. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
12. Razmatranje prijedloga Odluke o otpisu potraživanja Virovitičko-podravske županije po kreditima odobrenim od strane Virovitičko-podravske županije za kreditiranje razvoja i obnove poljoprivrede (preuzmi)
13. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje Mirana Hajoša ravnateljem Kazališta Virovitica (preuzmi)

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE

Materijali za 6. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.

  • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
  • Evidencijski listić (preuzmi)
  • Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
  • Odbor za prostorno uređenje, komunalno stambene djelatnosti i zaštitu okoliša (preuzmi)
  • Odbor za financije (preuzmi)
Share Button