Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

12. rujna 2017.

Javne rasprave

Cestovni most preko rijeke Drave na lokalnoj cesti 40004 s pristupnim cestama i obaloutvrde na dionici rijeke Drave u naselju Križnica

Pregrada na rukavcu starog toka rijeke Drave–javna rasprava

Share Button