Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

22. veljače 2023.

Raspisan Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u VPŽ, poljoprivrednicima je na raspolaganju od 3.000 do 65.000 eura po korisniku

Na temelju Odluke o subvencioniranju kamata za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u 2023. godini poljoprivrednicima s područja  Virovitičko-podravske županije, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, objavio je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u 2023. godini na području Virovitičko-podravske županije.

Korisnici kredita mogu biti – prijavitelji koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Virovitičko-podravske županije i oni koji  namjeravaju ulagati na području iste županije, i to:

  • Fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, odnosno minimalno upisani u Registar poreznih obveznika, ovisno o uvjetima koje zahtjeva pojedina Poslovna banka
  • Pravne osobe i obrti
  • Upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno Upisnik poljoprivrednika sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Županije, te koje imaju registriranu poljoprivrednu proizvodnju na području Virovitičko-podravske županije.
  • Pravne osobe koje kredit koriste za opskrbu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom moraju biti registrirane za trgovinu i distribuciju poljoprivrednog materijala.

Namjena kredita odnosi se na kratkoročne krediti za financiranje:

  • Nabava repromaterijala: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za poljoprivredne kulture u proljetnoj i jesenskoj sjetvi i povrtlarske kulture.
  • Vlastite proizvodnje poslovnih subjekata

Visina kredita iznosi od 3.000 do 65.000 eura. Virovitičko-podravska županija će kamatu na kredite po ovoj Mjeri subvencionirati u visini do 4,00 postotna poena, dok će razliku do visine ukupne redovne kamatne stope podmirivati korisnik kredita. Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava. (www.vpz.hr, Fotografija/Ilustracija: Kristijan Toplak)

Share Button