Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

14. veljače 2019.

2. Poziv Interreg V-A Hrvatska – Mađarska

Poziv na dostavu projektnih prijedloga (preuzmi)

Upute za prijavitelje (preuzmi)

Popis potrebne dokumentacije (preuzmi)

Službena stranica Interreg

 

Share Button