Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

11. siječnja 2019.

Energetska obnova zgrade dvorane Tehničke škole Viroviitica

Obavijest na prethodno savjetovanje (preuzmi)

Nacrt dokumentacije o nabavi (preuzmi)

Projektna dokumentacija (Mapa 1), (Mapa 2)

Troškovnici (preuzmi) ili (preuzmi)

Share Button