Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

06. lipnja 2024.

Otvoren Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim stranicama Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024).

Predmet javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Cilj ovog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Pravo na korištenje sredstva Fonda, kao prijavitelji mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici sukladno članku 68. stavku (1) točkama 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom.
Sredstva Fonda za jedinice lokalne samouprave:

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva do najviše 30.000,00 € ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom:

  • – Do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske
  • – Do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
  • – Do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske

Rok za dostavu prijave počinje danom objave Poziva, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. Više o pozivu možete pronaći OVDJE (www.ravidra.hr, Fotografija/Ilustracija: Kristijan Toplak)

Share Button