Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

09. veljače 2024.

U Posjetiteljskom centru Dravska priča održana Početna konferencija projekta Ružičaste zloćke

U organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, u Posjetiteljskom centru Dravska priča održana je Početna konferencija projekta Ružičaste zloćke.

Na početku konferencije pozdravnim riječima uzvanicima su se obratili voditeljica projekta i ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Tatjana Arnold Sabo, Blanka Celinšak Mezga, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Marijo Klement, zamjenik župana Virovitičko-podravske županije.

“U sklopu aktivnosti projekta, Javna ustanova će provesti uklanjanje dvije invazivne strane vrste: prava svilenica (Asclepias syriaca) i žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera) na tri prioritetne lokacije na području Virovitičko-podravske županije utvrđene Planom upravljanja pravom svilenicom. Dvije prioritetne lokacije odnose se na pojavu prave svilenice dok je jedna lokacija definirana kao prioritetna u uklanjanju žljezdastog nedirka. Na području općine Sopje, na dravskom nasipu, postavit će se i pilot područje na kojem će se testirati učinkovitost tri različite mjere uklanjanja prave svilenice” – rekla je ravnateljica i voditeljica projekta T. Arnold Sabo.

Projekt će doprinijeti smanjenju negativnog utjecaja navedenih invazivnih stranih vrsta na zavičajne vrste i staništa što je od osobitog značaja za lokacije u obuhvatu Regionalnog parka Mura-Drava/ Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav/područja ekološke mreže Natura 2000.

“Tijekom realizacije projekta nabavit će se oprema za mehaničko uklanjanje, folija za uklanjanje prekrivanjem, terenska vozila sa zaštitnom opremom i prikolice za prijevoz uklonjenih invazivnih vrsta, trake za označavanje površina zaraslih invazivnim vrstama, oprema za nadzor i sprječavanje širenja te će se provesti edukacija ključnih dionika, lokalne zajednice i ostale zainteresirane javnosti o važnosti te potrebi suzbijanja i širenja invazivnih vrsta” – istaknula je Sabo.

Voditelj bio-istraživačke stanice, Vladimir Juhaz održao je prezentaciju Invazivne strane vrste, a čuvar prirode, Karlo Fičko prezentirao je projekt Ružičaste zloćke i aktivnosti koje će Javna ustanova provesti tijekom realizacije projekta.

U nastavku konferencije, Una Mršić, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode održala je prezentaciju Aktivnosti na suzbijanju invazivnih stranih vrsta u RH, a Valerija Hima, Zavod za zaštitu okoliša i prirode prezentirala je upotrebu aplikacije Invazivne strane vrste u Hrvatskoj.

Po završetku konferencije, čuvar prirode, Vladimir Ajhler prezentirao je opremu nabavljenu u sklopu provedbe projekta i Centar za prihvat invazivne vrste crvenouhe kornjače.

Projekt se financira u sklopu javnog poziva Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta, financiranog sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u stopostotnom iznosu.

Projekt će biti realiziran u periodu od 1. studenog 2023. godine do 30. rujna 2027. godine, a ukupna vrijednost projekta je 249.313, 45 eura. (www.vpz.hr, dravska-prica.hr, Foto: Dravska priča)

Share Button