Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

05. siječnja 2024.

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2024. godinu

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi koji ima sljedeće ciljeve: unaprjeđenje uzgoja u sektoru mliječnog govedarstva, unaprjeđenje uzgoja u sektoru svinjogojstva, unaprjeđenje proizvodnje duhana, unaprjeđenje proizvodnje maslinovog ulja, očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja.

U okviru ovoga Programa provode se sljedeće mjere:

– Potpora za uzgoj mliječnih krava

– Potpora za uzgoj rasplodnih krmača

– Potpora za proizvodnju duhana

– Potpora za maslinovo ulje

– Potpora za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

Osnovni uvjeti prihvatljivosti su: korisnici potpora iz ovoga Programa jesu poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji podnose jedinstveni zahtjev za potporu u skladu s člankom 21. Zakona o poljoprivredi, poljoprivredne površine za koje se podnosi zahtjev za potporu upisane su u ARKOD sustav, grla za koja se podnosi zahtjev za potporu su propisno označena i evidentirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ).

Ukupan iznos potpore utvrđuje se na temelju jediničnog iznosa. Jedinični iznos potpore po jedinici količine utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla/ha/litara za potporu i visine sredstava predviđenih Programom.

Poduzetnički inkubator Vam stoji na raspolaganju, za sve dodatne informacije možete se obratiti na kontakt broj: +385 99 265 6752 ili na e-mail: info@inkubatorivpz.hr. (inkubatorivpz.hr, poljoprivreda.gov.hr)

Share Button