Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

15. studenoga 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama, rok za prijavu do 30. studenog

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024.

Svrha javnog poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024. radi zadovoljavanja različitih potreba darovitih učenika za aktivnosti u sljedećim područjima kompetencija:

  • jezično-komunikacijsko područje
  • matematičko područje
  • tehničko i informatičko područje
  • prirodoslovno područje
  • društveno-humanističko područje
  • umjetničko područje
  • tjelesno-zdravstveno područje

a sve ovisno o interesu učenika i kadrovskim mogućnostima škole.

Projekti rada s darovitim učenicima provode se tijekom cijele školske godine 2023./2024. Svaka škola može prijaviti projekt ili više projekata, na propisanom obrascu, a najviši ukupni traženi iznos za financiranje može biti do 4.000,00 eura po pojedinoj školi.

Ukupni traženi iznos preporučuje se rasporediti za:

  • materijalne troškove za provedbu programa rada s darovitim učenicima
  • mentorski rad s darovitim učenicima
  • troškove za nabavu opreme potrebne za provođenje programa

Rok za podnošenje prijava je 30. studenoga 2023. godine. Više o natječaju možete vidjeti OVDJE (mzo.gov.hr, Fotografija/Ilustracija: Kristijan Toplak)

Share Button