Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

21. lipnja 2022.

Pitomačanin Ivan Sondi proglašen članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održana je svečanost na kojoj je predsjednik HAZU akademik Velimir Neidhardt proglasio nove članove Akademije te im uručio povelje. Na skupštini HAZU 19. svibnja izabrano je 17 novih redovitih članova, pet dopisnih članova i pet članova suradnika HAZU, a 16. studenog 2020. izabrano je sedam redovitih članova, osam dopisnih članova i 11 članova suradnika. Zbog pandemije nije im bilo moguće tada uručiti povelje.

Natpolovičnom većinom glasova u Razredu za prirodne znanosti, izabran je Pitomačanin Ivan Sondi, redoviti profesor u trajnom zvanju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Profesor Sondi dobitnik je i Srebrne plakete “Grb Općine Pitomača”, za postignute rezultate na području znanstvenih istraživanja u Republici Hrvatskoj u kategoriji prirodnih znanosti i matematike, polje geologije i oceanologije.

Ivan Sondi rođen je 1965. u Pitomači. Znanstveni stupanj doktora znanosti iz geologije stekao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Od 1991. do 2011. bio je zaposlenik Instituta Ruđer Bošković, gdje je 2010. godine izabran u zvanje znanstvenog savjetnika. Od 2011. godine redoviti je profesor u trajnom zvanju na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te gostujući profesor Instituta Jožef Stefan u Ljubljani. U razdoblju 1997. – 2003. boravio je i radio na Sveučilištu Clarkson u SAD-u, u laboratoriju znamenitog koloidnog kemičara hrvatskog podrijetla prof. Egona Matijevića. Tijekom boravka u SAD-u bio je i gostujući istraživač na institucijama Specialty Minerals, Pennsylvania, Lincoln Laboratory, MIT, Massachusetts i Beckman Coulter, Florida.

(pitomaca.hr)

Skip to content