Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

28. siječnja 2022.

Javni poziv za subvenciju kamata na stambene kredite kojih su korisnici doktori medicine, magistri farmacije i medicinske biokemije zaposleni u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija

Javni poziv za subvenciju kamata na stambene kredite kojih su korisnici doktori medicine, magistri farmacije i magistri medicinske biokemije zaposleni u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija
Skip to content